Научен доклад ID 2080 : 2021/3
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКА ОТ АСПЕКТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Миланка Богавац, Зоран Чекеревац

Статията анализира бизнес възможностите на малките и средни предприятия в областта на веригите за доставка, които използват дигитализация, както и възможностите, предоставени от интернет на нещата (IoT) и индустриален интернет на нещата (IIoT). Влиянието на IoT и на блокчейн технологията върху веригите за доставка, превантивната поддръжка, интелигентното измерване, проследяването на дълготрайните активи и свързаните с тях превозни средства се обсъжда по-подробно. Специално внимание се обръща на потенциала на малките и средни предприятия (МСП) в тази област и на рисковете, на които МСП са изложени. В последната част на доклада се анализират рисковете, свързани със сигурността и защитата на данни. Авторите заключават, че дигитализацията и IoT предоставят реални възможности на МСП да ускорят своето развитие и пазарно позициониране. Дали те ще използват тези възможности, зависи преди всичко от ръководството на МСП и от неговата готовност за промяна.


малки и средни предприятия верига на доставки дигитализация интернет на нещата индустриален интернет на нещата блокчейн.SME supply chain digitalization Internet-of-Things Industrial-Internet-of-Things blockchain.Миланка Богавац Зоран Чекеревац

BIBLIOGRAPHY

[1] Z. Cekerevac, L. Prigoda, and J. Maletic, ”Blockchain Technology and Industrial Internet of Things in the Supply Chains,” MEST Journal, vol. 6, no. 2, pp. 39-47, 15 July 2018.

[2] C. Newmarker and B. Buntz, ”11 Innovative IoT Use Cases,” 07 12 2016.

[Online]. Available: https://www.iotworldtoday.com/2016/12/07/11...

[3] S. Perera, ”Taxonomy of IoT Usecases: Seeing IoT Forest from the Trees,” 08 10 2015.

[Online]. Available: https://iwringer.wordpress.com/2015/10/08/t...

[4] M. Bogavac, Istraživanje uticaja digitalizacije na mikro, mala i srednja privredna društva, doktorska disertacija, Beograd: Poslovni i pravni fakultet, 2019.

[5] Z. Cekerevac, Z. Dvorak, L. Prigoda and P. Cekerevac, ”Internet of things and the Man-In-The-Middle attacks – Security and economic risks,” MEST Journal, vol. 5, no. 2, pp. 15-25, 15 07 2017.

[6] eft, The Internet of Things (IoT) in Supply Chain and Logistics - 2016 Research Findings, AT&T and EFT, 2016.

[7] eft, Supply Chain Hot Trends Q1 & Q2 2018, eft and 3Gtms, 2018.

[8] Z. Čekerevac, S. Matić, D. Đurić, D. Čelebić and Z. Dvorak, ”SDD ITG ”Smart Shelf” RFID rešenje za inventarisanje robe na udaljenim policama,” IMK-14 Istraživanje i razvoj, pp. 47-52, 2010.

[9] F. Tracy, ”The top 5 industrial IoT use cases,” 19 04 2017.

[Online]. Available: https://www.ibm.com/blogs/internet-of-thing...

[10] Z. Čekerevac, S. Matic and D. Djuric, ”ITGfdc-1 Fuel Dispenser Control System as the Technical Solution for Preventing of Non Authorized Fuel Tanking,” in 11th International Scientific Conference devoted to Crises Situations Solution in Specific Environment, Žilina, 2006.

[11] Domino, ”DRU - Domino`s Robotic Unit,” 2019.

[Online]. Available: https://www.dominos.com.au/inside-dominos/t...

[12] A. Mukherjee, ”Qatari 3D Printing Startup Arsenal Aims To Inspire Other Tech and Manufacturing Companies In The Country,” 22 01 2017.

[Online]. Available: https://www.entrepreneur.com/article/288132...

[13] Amazon Go, ”amazon go,” 2019.

[Online]. Available: https://www.amazon.com/b?node=16008589011. ...

[14] Deloitte, ”Doing business in the digital age: the impact of new ICT developments in the global business landscape - Europe’s vision and action plan to foster digital entrepreneurship,” European Commission DG Enterprise and Ind, 2014, 04.

[15] S. J. Palmisano, ”IBM 2009 Anual Report,” 23 02 2010.

[Online]. Available: https://www.ibm.com/annualreport/2009/2009_...

[16] A. Barua, S. Ravindran, and A. B. Whinston, ”Efficient Selection of Suppliers over the Internet,” Journal of Management Information Systems, vol. 13, pp. 117-137, 1997.

[17] Y. Bakos, ”The emerging role of electronic marketplaces on the Internet,” Communications of the ACM, vol. 41, no. 8, pp. 35-42, 08 1998.

[18] A. Bharadwaj, O. Sawy, P. Pavlou, and N. Venkatraman, ”Digital Business Strategy: Towards a Next Generation of Insights,” MIS Quarterly, vol. 37, no. 2, pp. 471-482, 06 2013.

[19] C. Sashi, ”Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media,” Management Decision, vol. 50, no. 2, pp. 253-272, 2012.

[20] A. A. Yusuf, Impact of ICT on SMEs - Case Rwanda, Turku: Turku University of Applied Sciences, 2013.

[21] R. Ritchie and C. Brindley, ”Disintermediation, Disintegration, and Risk in the SME Global Supply Chain,” Management Decision, vol. 38, no. 8, pp. 575-583, 2000.

[22] AICPA/CICA, ”SysTrustTM Principles and Criteria for Systems Reliability, Version 2.0,” 27 06 2013.

[Online]. Available: http://ftp.aicpa.org/public/download/temp/v...

[23] R. Hoitash, A. Kogan, R. P. Srivastava, and M. A. Vasarhelyi, ”An Electronic Businesses Balanced Scorecard and Digitization Metrics,” 12 09 2003.

[Online]. Available: http://raw.rutgers.edu/MiklosVasarhelyi/Res... Articles/MAJOR REFEREED ARTICLES/M39. measuring info latency.pdf.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките