Научен доклад ID 2070 : 2021/2
ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

Роберт Латин, Горан Бабич, Влада Живанович, Даниела Тодорова

Ефективното управление на бизнеса на глобално ниво, поставя цели, които ще доведат до успеха на компаниите, които са изградили своя собствена рамка от бизнес стратегии. Разбирането и приемането на печеливша и оптимална стратегическа бизнес рамка е от особено значение за управлението. Успехът се определя от постигнатата конкурентоспособност и производителност на световния и националния пазар в дългосрочен план на 21 век.

За да постигне високи пазарни резултати, ръководството трябва да се съсредоточи върху приемливи формулировки на сложни бизнес стратегии, за да постави тези цели за производителност, които трябва да бъдат ясни и да се фокусират върху:

1. Конкретни бизнес цели на всяка стратегия. Тези цели се идентифицират и поставят в стратегическа рамка за бизнес и планиране, която има предимство пред други конкурентни бизнес стратегии.

2. Картографиране (изготвяне на подходящи схеми) на взаимни отношения и връзки между различни стратегии (например, коя дадена рамка на взаимни отношения е подходяща), със системи и връзки, които поддържат други рамки.

За да се осигури стратегията за бизнес върхови постижения и да се подобри производителността, е необходимо бизнес стратегията да конкретизира работния план на компанията за постигане на нейната визия, за определяне на приоритетите на целите, за успешна конкуренция и оптимизиране на финансовите резултати, за производителност, базирана на собствен бизнес модел и т.н. В статията се проектират стъпки в процеса на разработване на стратегия за поставяне на цели за производителността на индустриалните фирми.

Управлението е ключов въпрос. На практика това означава, че трябва да бъдат включени тези действия, които дават най-голяма ефективност в бизнеса. Този процес на разработване на стратегия е рационален, ясен и успешен, ако стратегията планира да предприеме стъпки за нейното изпълнение в реда на извършване на ключови дейности за всяка стъпка. В практиката на успешното предприемачество това означава изграждане на стратегия като формулировка, която предполага строителен процес, който е подреден и систематичен и води до данни, които са окончателни и точни.


Производителност поставяне на цели управление индустрия стратегическа рамка ефективен подход Productivity goal setting management industry strategic framework effective approachРоберт Латин Горан Бабич Влада Живанович Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.business-case-analysis.com/busi...

[2] Business Encyclopedia ISBN 978-1929500109 © 2019, Solution Matrix Ltd All Rights Reserved

[3] https://www.mindtools.com/pages/main/newMN_... 2018

[4] Živanović, N., Živanović, V. (2013)., Strategic Management, Faculty of Business industrial management, University ”UNION -Nikola Tesla” Belgrade, Serbia, str. 87.

[5] https://www.examples.com/business/strategic...

[6] https://mariopilar.com/kako-da-motivisete-s... ?replytocom =12638respond, 2018.

[7] http://www.Impact of Employee Motivation on Performance (Productivity) (linkedin.com)

[8] http://www. How Great Managers Motivate Their Employees at Work (thebalancecareers.com)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките