Научный доклад ID 2068 : 2021/1
МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЗРЕЛОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МСП ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА INDUSTRY 4.0

Габриела Пенева

Малките и средни предприятия (МСП) са движещата сила на много национални икономики. В настоящата публикация се обсъждат различните възможности и предизвикателства, пред които са изправени МСП при внедряването на Industry 4.0. В повечето случаи те не са „ранни“ внедрители главно поради страха от инвестиране в потенциално неподходящи технологии. Въпреки това МСП трябва бързо да се научат на нововъзникващите технологии и дигитални практики, за да се конкурират успешно с големите предприятия.

В публикацията е направен обзор на съществуващите модели за оценка на организационната зрялост по отношение на Industry 4.0. Предложен е подход за разработване на модел за оценка на организационната зрелост на МСП във връзка с определянето на тяхната готовност за внедряване на елементите на Industry 4.0 и методическа последователност за неговото прилагане. Източникът, послужил за основа на методологията за оценка на отделните процеси и звена в предприятието и на самото предприятие като цяло в настоящата разработка, е серията международни стандарти ISO/IEC 33000 “Information Technology – Process Assessment”.

Основната теза, застъпена в публикацията е, че не всички МСП се нуждаят от достигане на максималното ниво на зрелост по отношение на Industry 4.0 за техните цели, т.е. най-високото ниво на зрелост по всички направления не трябва да се разглежда като нещо, което трябва да бъде постигнато на всяка цена.


Industry 4.0 Модели за зрелост Малки и средни предприятия (МСП).Industry 4.0 Maturity Models Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)Габриела Пенева

BIBLIOGRAPHY

[1] European Commission (2018). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. SME definition. Retrieved April 2018 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-fr...

[2] Wuest, T., & Thoben, K. D. (2011). Information Management for Manufacturing SMEs. In IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems (pp. 488-495). Springer, Berlin, Heidelberg,

[3] Wadhwa, R. (2012). Flexibility in Manufacturing Automation: A Living Lab Case Study of Norwegian Metal Casting SMEs. Journal of Manufacturing Systems, 31, 444-454,

[4] Wuest, T., Schmid, P., Lego, B. & Bowen, E. (2018). Overview of Smart Manufacturing in West Virginia. WVU Bureau of Business & Economic Research, Morgantown, WV, USA.

[5] Nagy, D. (2017). International Collaboration Tools for Industrial Development. 6th CSIR Conference: Ideas that work for industrial development, 5-6 October 2017, CSIR International Convention Centre, Pretoria, South Afric,

[6] European Commission (2018). SME 4.0 — Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment. Retrieved January 2018 from http://www.sme40.eu,

[7] Dyerson, R., Spinelli, R., & Harindranath, G. (2016). Revisiting IT Readiness: An Approach for Small Firms. Industrial Management & Data Systems, 116(3):546-563,

[8] Kennedy, J., & Hyland, P. (2003). A Comparison of Manufacturing Technology Adoption in SMEs and Large Companies. Proceedings of 16th Annual Conference of Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, pp. 1-10, Ballarat, City in Victoria, Australia,

[9] Terziovski, M. (2010). Innovation Practice and its Performance Implications in Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Manufacturing Sector: A Resource‐based View. Strategic Management Journal, 31(8):892-902,

[10] Kumar, M., Khurshid, K.K., & Waddell, D. (2014). Status of Quality Management Practices in Manufacturing SMEs: A Comparative Study between Australia and the UK. International Journal of Production Research, 52(21):6482-6495,

[11] Vasudevan, H., & Chawan, A. (2014). Demystifying Knowledge Management in Indian Manufacturing SMEs. Procedia Engineering, 97, 1724-1734,

[12] Müller, J.M., & Voigt, K.I. (2017). Industry 4.0‐Integration Strategies for Small and Medium‐Sized Enterprises. In International Association for Management of Technology (IAMOT), pp. 1-15, Vienna, Austria,

[13] Esmaeilian, B., Behdad, S., & Wang, B. (2016). The Evolution and Future of Manufacturing: A Review. Journal of Manufacturing Systems, 39, 79-100,

[14] Nieuwenhuize, G.B. (2016). Smart Manufacturing for Dutch SMEs Why and How? (Master’s thesis). Rotterdam School of Management – Erasmus University, Rotterdam, Netherlands,

[15] Faller, C., & Feldmüller, D. (2015). Industry 4.0 Learning Factory for Regional SMEs. Procedia CIRP, 32, 88-91,

[16] Veza, I., Mladineo, M., & Peko, I. (2015). Analysis of the Current State of Croatian Manufacturing Industry with regard to Industry 4.0. Vodice, Croatia: Croatian Association of Production Engineering. Retrieved April 2018 from http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=8026...

[17] Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A., & Wahlster, W. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the Future of German Manufacturing Industry, Final Report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion,

[18] Mittal S., Romero, D., Wuest T. (2018). Towards a Smart Manufacturing Maturity Model for SMEs (SM3E). Research Gate. Retrieved November 2020 from https://www.researchgate.net/publication/32...

[19] Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group. Retrieved April 2018 from http://www.inovasyon.org/pdf/bcg.perspectiv...

[20] Maier, A. & Student, D. (2015). Industrie 4.0 - Der Große Selbstbetrug

[In German]. Retrieved April 2018 from http://www.manager-magazin.de/magazin/artik...

[21] Eisert, R. (2014). Mittelständler verpassen die Zukunftstrends

[In German]. Retrieved April 2018 http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/...

[22] Rickman, H. (2018). Verschläft der deutsche Mittelstand einen Megatrend?

[In German]. Retrieved April 2018 from http://www.focus.de/finanzen/experten/rickm...

[23] Sommer, L. (2015). Industrial Revolution - Industry 4.0: Are German Manufacturing SMEs the First Victims of this Revolution? Journal of Industrial Engineering and Management, 8(5):1512-1532,

[24] Knop, C. (2018). Dem deutschen Mittelstand ist die Digitalisierung egal

[In German]: Retrieved April 2018 from http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirts... deutsche-betriebe-investieren-kaum-in-digitalen-ausbau-13146623.html,

[25] Gökalp, E., Şener, U., & Eren, P. E. (2017). Development of an Assessment Model for Industry 4.0: Industry 4.0-MM. In International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination (pp. 128-142). Springer, Cham,

[26] Akdil, K. Y., Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2018). Maturity and Readiness Model for Industry 4.0 Strategy. In Industry 4.0: Managing the Digital Transformation (pp. 61-94). Springer, Cham,

[27] Scremin, L., Armellini, F., Brun, A., Solar-Pelletier, L., & Beaudry, C. (2018). Towards a Framework for Assessing the Maturity of Manufacturing Companies in Industry 4.0 Adoption. In Analyzing the Impacts of Industry 4.0 in Modern Business Environments (pp. 224-254). IGI Global,

[28] De Carolis, A., Macchi, M., Kulvatunyou, B., Brundage, M. P., & Terzi, S. (2017). Maturity Models and Tools for Enabling Smart Manufacturing Systems: Comparison and Reflections for Future Developments. In IFIP International Conference on Product Lifecycle Management (pp. 23-35). Springer, Cham,

[29] Brandl, D., MESA MOM Capability Maturity Model Version 1.0 (2016),

[30] Jung, K, Choi, S., Kulvatunyou, B., Cho, H., & Morris, K. (2017). A Reference Activity Model for Smart Factory Design and Improvement, Production Planning & Control, 28(2): 108-122,

[31] De Carolis, A., Macchi, M., Negri, E., & Terzi, S. (2017). A Maturity Model for Assessing the Digital Readiness of Manufacturing Companies. In IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems (pp. 13-20). Springer, Cham,

[32] Scremin, L., Armellini, F., Brun, A., Solar-Pelletier, L., & Beaudry, C. (2018). Towards a Framework for Assessing the Maturity of Manufacturing Companies in Industry 4.0 Adoption. In Analyzing the Impacts of Industry 4.0 in Modern Business Environments (pp. 224-254). IGI Global,

[33] Leyh, C., Bley, K., Schäffer, T., & Forstenhäusler, S. (2016, September). SIMMI 4.0–A Maturity Model for Classifying the Enterprise-wide IT and Software Landscape focusing on Industry 4.0. In Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2016 Federated Conference on (pp. 1297-1302). IEEE,

[34] Rauch, Е., Unterhofer, М., Rojas, R., Gualtieri, L., Woschank, M. & Matt, D. (2020). A Maturity Level-Based Assessment Tool to Enhance the Implementation of Industry 4.0 in Small and Medium-Sized Enterprises. Sustainability, Retrieved December 2020 from https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9,

[35] Saaty, T., 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York,

[36] ISO/IEC 33001:2015 Information Technology – Process Assess¬ment – Concepts and Terminology,

[37] ISO/IEC 33004:2015 Information Technology – Process Assess¬ment – ments for process reference, process assessment and maturity models,

[38] ISO/IEC 33020:2019 Information Technology – Process Assess¬ment – Process measurement framework for assessment of process capability,

[39] Lichtblau, K., Stich, V., Bertenrath, R., Blum, M., Bleider, M., Millack, A., et al. (2015). IMPULS-Industrie 4.0-Readiness. Impuls-Stiftung des VDMA, Aachen-Köln. Retrieved April 2018 from http://www.impuls-stiftung.de/documents/358... Industrie 4.0 Readniness IMPULS Studie Oktober 2015.pdf/447a6187-9759-4f25-b186-b0f5eac69974.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie