Научен доклад ID 2066 : 2021/1
ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА И МОДЕЛИ ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ

Калина Атанасова Семова

Дефинирани са понятията, използвани в тази статия. Маркирани са основни опорни точки на Европейската иновационна политика. Приведени са резултати от изследването на иновациите в страните от ЕС и незавидното място на България в тази класация. Направена е кратка историческа справка за развитието на иновационната политика в Р. България. Разгледани са два алтернативни подхода към иновациите – конвенционален и интерактивен, от които произтичат и моделите на иновационната политика. Описани са някои общи проблеми в България и предизвикателства пред конвенционалния подход. Предложени са решения. Без да претендира за разработка на проблема, статията защитава идеята за Национална иновационна система като мрежа от институции в държавния и частния сектор, чиито дейности и взаимодействие създават, налагат, изменят и разпространяват нови технологии, модели и продукти. Направен е опит да се докаже, че интерактивният иновационен модел е по-адекватен за България.


иновация иновационна политика национална иновационна системаInnovation Innovation Policy National Innovation SystemКалина Атанасова Семова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vasilev Ev., Sv. Tsvetkova, Il. Gatovski. Upravlenie na inovatsiite v transporta. Izdatelski kompleks – UNSS, Sofiya, 2016.
( [1] Василев Ев., Св. Цветкова, Ил. Гътовски. Управление на иновациите в транспорта. Издателски комплекс – УНСС, София, 2016. )

[2] Todorova D., Nocheva M., Mednikarov B., Inovatsii, inovatsionni deynosti i inovatsionna politika v transportnata sistema, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3/1, 2018, str. III 1-12, ISSN 1312-3823
( [2] Тодорова Д., Ночева М., Медникаров Б., Иновации, иновационни дейности и иновационна политика в транспортната система, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823 )

[print], ISSN 2367-6620

[online]

[3] Tsonkov, N. i kol. Regionalno i prostranstveno razvitie na gradovete v Severozapaden rayon, sp. Ikonomicheski i sotsialni alternativi, br. 4, IK na UNSS, S., 2018. 29-43 str. )
( [3] Цонков, Н. и кол. Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район, сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 4, ИК на УНСС, С., 2018. 29-43 стр. ) )

[4] Evropeysko tablo za inovatsii. https://ec.europa.eu/commission/presscorner...
( [4] Европейско табло за иновации. https://ec.europa.eu/commission/presscorner... )

[5] Inovatsii . BG. http://www.arcfund.net/imgShow?id=17410&...
( [5] Иновации . БГ. http://www.arcfund.net/imgShow?id=17410&... )

[6] Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g. Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [6] Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

[7] Balgariya oshte ne e zapochnala prehod kam ”ikonomika na inovatsiite”. Svetoven ikonomicheski forum.
( [7] България още не е започнала преход към ”икономика на иновациите”. Световен икономически форум. )

[8] FREEMAN, C. (1987), Technology and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London

[9] Inovatsionna strategiya na R. Balgariya, 2006
( [9] Иновационна стратегия на Р. България, 2006 )

[10] https://www.mentorworks.ca/blog/business-co... What are (TRL)? Technology Readiness Levels

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките