Научен доклад ID 2061 : 2021/1
МОДЕРНИЗИРАН СТЕНД „СИСТЕМА ЗА НАДЛЪЖНО НИВЕЛИРАНЕ НА ТРАВЕРСОПОДБИВНА МАШИНА“

Борис Петков, Емил Йончев, Галина Петкова

В статията е представена модернизация на съществуващ стенд „Надлъжна система на траверсоподбивни машини. Модернизацията се изразява в заместването на аналоговата система за управление на стенда с дигитална, даваща възможност, чрез компютър и графичен програмен език за разработка на програмни приложения LabVIEW на National Instruments да се симулира действителното положение на железния път по отношение на напречното и надлъжното му ниво и да се подават сигнали за привеждането му в проектно положение. Стендът е предназначен за обучение на студенти, изучаващи машините за поддържане и ремонт на железни пътища, като дава възможност за реализиране на няколко учебни цели. Предлаганата модернизация повишава качеството на учебния процес, чрез прилагане на съвременни технологии, осигуряващи изпълнението на голям брой разнообразни задачи. Представената модернизация е част от Научно- изследователски проект с възложител ВТУ „Т. Каблешков“.


Системи за управление на траверсоподбивни машини надлъжно нивелиране стенд.Control systems for ballast tamping machines longitudinal leveling stand.Борис Петков Емил Йончев Галина Петкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Petkov B., Yonchev E., Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya po zhelezopatni stroitelni mashini, VTU „ T. Kableshkov“, Sofiya 2006 g.
( [1] Петков Б., Йончев Е., Ръководство за лабораторни упражнения по железопътни строителни машини, ВТУ „ Т. Каблешков“, София 2006 г. )

[2] National Instruments, LabVIEW, User’s Manual.

[3] Petkov B., Pushkarov B., Korektsii na nivelirashtite sistemi na traversopodbivni mashini, „Zhelezopaten transport“, br. 11-12, Sofiya, 1993 g.
( [3] Петков Б., Пушкаров Б., Корекции на нивелиращите системи на траверсоподбивни машини, „Железопътен транспорт“, бр. 11-12, София, 1993 г. )

[4] Petkov B., Pushkarov B., Geometrichni koefitsienti na izravnyavane pri rabota po izravnitelen metod s nivelirashtite sistemi na traversopodbivni mashini, „Zhelezopaten transport“, br. 7, Sofiya, 1993 g.
( [4] Петков Б., Пушкаров Б., Геометрични коефициенти на изравняване при работа по изравнителен метод с нивелиращите системи на траверсоподбивни машини, „Железопътен транспорт“, бр. 7, София, 1993 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките