Научен доклад ID 2056 : 2020/2
ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Свилен Ангелов Цветанов

Резюме. Докладът има за цел да представи теоретичните аспекти на системата за управление в публичния сектор, да определи ролята и значението на факторите за ефективно и качествено управление на организациите в публичния сектор, като се представят отделните елементи на модела на управление. Да се обобщят и анализират спецификите на управление, практиките, особеностите и потребностите на управленския процес.


управление управленски процес организационна ефективност ефикасност устойчивост и фактори за ефективност. management management process organizational efficiency effectiveness sustainability and efficiency factors.Свилен Ангелов Цветанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Stancheva, A., Organizatsiya na upravlenieto, S., 2014
( [1] Станчева, А., Организация на управлението, С., 2014 )

[2] Hritov, Hr., Upravlenie na publichniya sektor, UI „Stopanstvo“, S.
( [2] Хритов, Хр., Управление на публичния сектор, УИ „Стопанство“, С. )

[3] Hritov, Hr., Novi podhodi v upravlenieto na publichniya sektor, UI „Stopanstvo“, S.
( [3] Хритов, Хр., Нови подходи в управлението на публичния сектор, УИ „Стопанство“, С. )

[4] Valchev, Al., Stavrev, Sv., Hr., Osnovi na upravlenieto na publichniya sektor, Izd. Paradigma“, S., 2008
( [4] Вълчев, Ал., Ставрев, Св., Хр., Основи на управлението на публичния сектор, Изд. Парадигма“, С., 2008 )

[5] Pavlov, P., Mihaleva,S., Pavlova, L., Strategichesko upravlenie v publichniya sektor, VSU „Chernorizets Hrabar“, V. 2005
( [5] Павлов, П., Михалева,С., Павлова, Л., Стратегическо управление в публичния сектор, ВСУ „Черноризец Храбър“, В. 2005 )

[6] Drakar, P. Efektivniyat rakovoditel. S., Klasika i stil OOD, 2003.
( [6] Дракър, П. Ефективният ръководител. С., Класика и стил ООД, 2003. )

[7] Drakar, P. Menidzhmant predizvikatelstvata prez 21 vek. S., Klasik stil, 2000.
( [7] Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. С., Класик стил, 2000. )

[8] Pitars, T., R.Uotarman-mladshi. Kam savarshenstvo vav firmenoto upravlenie, S., 1989.
( [8] Питърс, Т., Р.Уотърман-младши. Към съвършенство във фирменото управление, С., 1989. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките