Научен доклад ID 2050 : 2020/3
ИНТЕГРИРАНА ИНЕРЦИАЛНА И НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА С ПОВИШЕНА ТОЧНОСТ

Емил Йончев1), Росен Милетиев2), Лъчезар Христов1)

Базовите функции на глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) са да доставят точните географски координати на обекти, техните скорости и точно време. Точността на определяне на тези параметри зависи от: броя налични спътникови сигнали, използват ли се сигнали от допълващи системи, използваните методи за обработка на получените данни, интегритета на системата, непрекъснатостта на сигналите по време на определяне на позицията и други.

В статията е представена инерциална система с възможност за измерване на ускорение, ъглова скорост, стойност на магнитното поле, атмосферно налягане. Всичките тези данни, се маркират с географските координати на мястото където са измерени и точното време, кога се е случило събитието. За повишаване точността на определяне на координатите е използван навигационен приемник, който работи в няколко честотни ленти, в които са разположени навигационни сигнали от четири ГНСС, QZSS и сигнали от спътникови допълващи системи. В допълнение има възможност да работи като използва диференциален и/или фазов метод. Избран е метод за получаване на диференциалните корекции от отдалечен сървър (caster) чрез използване на мобилна мрежа и предвидения за тази цел протокол Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP). Със системата са проведени експерименти с и без използване на допълнителни данни за диференциална корекция и RTK режим. Сравнена е получената точност на системата в двата случая.


навигационен приемник диференциална навигация микроконтролер акселерометър жироскоп магнитометърnavigation receiver differential navigation microcontroller accelerometer gyroscope magnetometer Емил Йончев) Росен Милетиев) Лъчезар Христов)

BIBLIOGRAPHY

[1] Nedelchev N., Vazmozhnosti za izpolzvane na globalno pozitsionirane v zhelezopatnata osiguritelna tehnika, Mehanika Transport Komunikatsii, broy 3, 2011g., statiya № 0599, ISSN 1312-3823
( [1] Неделчев Н., Възможности за използване на глобално позициониране в железопътната осигурителна техника, Механика Транспорт Комуникации, брой 3, 2011г., статия № 0599, ISSN 1312-3823 )

[2] Nedelchev N., N. Kanev, Dvukanalna navigatsionna spatnikova sistema, Mehanika Transport Komunikatsii, tom 11, broy 3, 2013g., statiya № 0873, ISSN 1312-3823
( [2] Неделчев Н., Н. Кънев, Двуканална навигационна спътникова система, Механика Транспорт Комуникации, том 11, брой 3, 2013г., статия № 0873, ISSN 1312-3823 )

[3] Ivanov I, S. Vetova, G. Stanchev, Cryptographic Algorithm IDA for Security and Data Storage Increase in the Integrated Application of the European System ”Ecall” For Automatic Emergency Calls in Car Accidents, IJEIT - Impact Factor: 2.137, Volume 4, Issue 12, June 2015, pp. 10 – 13, ISSN: 2277-3754

[4] Ivanov R., Engineering surveying and deformation surveys, Monograph, Sofia, 2020, ISBN 978-954-12-0272-2

[5] Ivanov R., Em. Yonchev, P. Piskulev, N. Babunska-Ivanova, Opredelyane geometriyata na avtomobilni patishta s GPS, akselerometar i odometar, “Mehanika, transport, komunikatsii”, br. 3, 2009 str. V-27-31, Sofiya.
( [5] Иванов Р., Ем. Йончев, П. Пискулев, Н. Бабунска-Иванова, Определяне геометрията на автомобилни пътища с GPS, акселерометър и одометър, “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 3, 2009 стр. V-27-31, София. )

[6] Iontchev E., Simeonov Iv., Miletiev R., GSM/GPS/INS system for urban railway monitoring based on mems inertial sensors, Proceedings of the 22nd Micromechanics and Microsystems Technology Europe Workshop, Tonsberg, Norway, 19-22 June 2011, pp D81

[7] Miletiev R., P. Kapanakov, E. Iontchev, R. Yordanov, High sampling rate IMU with dual band GNSS receiver, 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology(ISSE), May 14-15, 2020, Web-based Conference – Slovakia, ISBN: 978-80-553-3529-2, pp 156-157, https://ieeexplore.ieee.org/document/912113...

[8] https://www.u-blox.com/sites/default/files/...

[9] https://www.u-blox.com/sites/default/files/... MovingBase AppNote 28UBX-19009093 29.pdf

[10] https://play.google.com/store/apps/details?...

[11] https://www.u-blox.com/sites/default/files/... UserGuide_(UBX-18055649).pdf

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките