Научен доклад ID 2048 : 2020/3
СОФТУЕРНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ В РЕЖИМ НА РЕАЛНО ВРЕМЕ

Емилия Димитрова, Светлин Стефанов

Системите за позициониране в режим на реално време намират все по-широко приложение в различни области на икономиката. Тяхното развитие в последните години търпи значителен растеж и необходимостта от по-точна и прецизна апаратура се увеличава. Навигационните инструменти стават все по-широко разпространени поради развитието на съвременни измервателни и изчислителни технологии и информационни измервателни системи. В настоящия доклад са разгледани възможностите за оптимизиране и повишаване на точността при позициониране с помощта на софтуерна оптимизация. Използвани са данни от един приемник, които са обработени с помощта на програмния продукт Matlab по различни изчислителни процедури. Разработен е алгоритъм на изчисляване на радиуса на кръга, който обхваща 50 % от отчетите и е свързан с точността на измерването. Резултатите са обработени и анализирани и са посочени предимствата и сферите на приложение на предложения метод. Точността нараства при изчисления с използването на по-голям брой отчети, както и чрез прибавянето към тях на стойности от предишни изчисления. При определяне на алгоритъма за всеки конкретен обект трябва да се вземе под внимание неговата скорост на движение.


навигационни системи позициониране софтуерна оптимизация navigation systems positioning software optimizationЕмилия Димитрова Светлин Стефанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Isaev A., Sovremennyye metody opredeleniya polozheniya i orientatsii obaektov razlichnogo naznacheniya. Sankt-Peterburg, 2016
( [1] Исаев А., Современные методы определения положения и ориентации объектов различного назначения. Санкт-Петербург, 2016 )

[2] Vakulenko S., P. Egorov, Vnedrenie navigatsionnyh sistem v organizatsiyu perevozochnogo protsessa, Moskva – 2011
( [2] Вакуленко С., П. Егоров, Внедрение навигационных систем в организацию перевозочного процесса, Москва – 2011 )

[3] Dimitrov V., Metodologiya za izsledvane na senzori, spetsifichni za savremenni elektricheski transportni sredstva, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, st. № 0933, t. 12, br. 1/2014
( [3] Димитров В., Методология за изследване на сензори, специфични за съвременни електрически транспортни средства, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ст. № 0933, т. 12, бр. 1/2014 )

[4] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, st. № 1012, t.12, br. 3/2, 2014
( [4] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ст. № 1012, т.12, бр. 3/2, 2014 )

[5] https://profit.bg/svetat/kakvo-shte-stane-a...

[6] https://technews.bg/article-124423.html

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките