Научен доклад ID 2042 : 2020/3
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАТИЧЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ТИП PS 01 ЗА ТРАМВАЙНА МОТРИСА

Любомир Секулов, Георги Павлов, Васил Тодоров, Петър Бодуров, Мартина Томчева

Статичните преобразуватели(СП) са устройства, които намират широко приложение в електрическите транспортни средства(ЕТС) за постоянен и променлив ток. Основната им функция е да осигурят необходимите захранващи напрежения и тяхната стабилизация за спомагателните консуматори в ЕТС, както и да поддържат заряда на акумулаторните батерии и работата на електромагнитните спирачки(ЕМС).

Статичните преобразуватели от типа PS 01 се използват в трамвайни мотриси които имат по-малки габарити за монтаж. Силовата им схема е реализирана посредством IGBT транзистори и микропроцесорен модул на първичната страна за управление с ниска тактова честота 4MHz и бавни обратни връзки от вторичната страна към първичната, което създава определени затруднения в експлоатацията и намалява надеждността на устройството.

В доклада са представени проектирането и модернизацията на управлението на силовата част на статичния преобразувател, посредством съвременни нов бърз микропроцесорен модул за управление с тактова честота 32МHz нови бързи драйверни устройства за IGBT транзисторите, нов алгоритъм на работа и нов софтуер. Системата за управление е модернизирана, така че да отговаря на изискванията на съвременната IGBT технология.


статичен преобразувател електрически транспортни средства трамвайна мотриса градски транспортstatic converter electric transportation vehicles tram motrice public transportЛюбомир Секулов Георги Павлов Васил Тодоров Петър Бодуров Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov A. Elektricheski transport. Sofiya, 2009 g.
( [1] Българанов А. Електрически транспорт. София, 2009 г. )

[2] Balgaranov L., Pavlov G., I. Milenov, Ch. Dzhambazki. Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009 g.
( [2] Българанов Л., Павлов Г., И. Миленов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване, София, 2009 г. )

[3] Pavlov G., V. Dimitrov. Rakovodstvo za proektirane po elektroobzavezhdane, Sofiya, 2010 g.
( [3] Павлов Г., В. Димитров. Ръководство за проектиране по електрообзавеждане, София, 2010 г. )

[4] Tehnicheska dokumentatsiya na statichen preobrazuvatel SP 01
( [4] Техническа документация на статичен преобразувател SP 01 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките