Научен доклад ID 2041 : 2020/3
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НАДЕЖДНОСТТА В ТРАНСПОРТНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Илко Търпов, Георги Павлов, Никола Стамболиев, Любомир Секулов

Надеждността на електроснабдяването в железопътния транспорт е повлияна от много фактори и елементи, които участват в електрическата верига от подстанцията до токоснемателя на електрическото транспортно средство. Електроизолационните материали и елементи са съществена част от тази верига и са относими към надеждността на електротранспорта. За да се гарантира висока надеждност при експлоатацията на железопътното превозно средство е необходимо намиране на определящите фактори за безотказна работа на всички елементи в електрическата верига. В доклада са показани основните параметри, с които се обосновава прилагането на термовизионен контрол за изследване на изолационни системи в електрифицирания транспорт, и като вид контрол за повишаване на експлоатационната надеждност. Разгледани са факторите влияещи върху стареенето и дълготрайността на електроизолационните материали. Показани са условията за електротоплинен пробив на диелектрика в зависимост от материалните константи. Направен е анализ за отчитане на състоянието на изолационните системи, както и метод за откриването на повреда в диелектриците, посредством термовизионен контрол. Основното в резултат на анализа са случайните променливи, които влияят на надеждността на изолационните материали в системата за електроснабдяване в следствие стареенето на материала. Контролът, посредством термовизионна камера, ще повиши надеждността и ще намали отказите. Методът, приложен в този доклад, предвижда нов начин за оценка на надеждността при експлоатация на изолационните системи като елементи от електроснабдяването в железопътния електротранспорт.


електроснабдяване контактна мрежа електротранспорт надеждност електроизолационни материали топлоотдаване термовизионен контрол.insulators power supply contact network electric transport electric insulation materials heat release.Илко Търпов Георги Павлов Никола Стамболиев Любомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1]. Todorova A., G. Dyustabanov , Elektrotehnicheski materiali, Sofiya, 2004,
( [1]. Тодорова А., Г. Дюстабанов , Електротехнически материали, София, 2004, )

[2]. Bakalov Z., Rezultati ot izsledvane na ustoychivostta na propalzyavasht tok (trekingoustoychivost) na razlichni polimerni elektroizolatsionni materiali i polimerni izolatori, NDET, Sofiya, 2006,
( [2]. Бакалов З., Резултати от изследване на устойчивостта на пропълзяващ ток (трекингоустойчивост) на различни полимерни електроизолационни материали и полимерни изолатори, НДЕТ, София, 2006, )

[3]. Genchev M., Elektromaterialoznanie, Plovdiv, 2011,
( [3]. Генчев М., Електроматериалознание, Пловдив, 2011, )

[4]. Bozhichkova I., Bakalov Z., Zlatkov M. Sravnitelno izsledvane na elektroizolatsionnite pokazateli na polimerni materiali za izolirashti elementi za kontaktna mrezha 25 kV, 50 Hz, „Mehanika, Transport, Komunikatsii“ tom 16, broy 3/2, 2018 g. ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), str. X-64.
( [4]. Божичкова И., Бакалов З., Златков М. Сравнително изследване на електроизолационните показатели на полимерни материали за изолиращи елементи за контактна мрежа 25 kV, 50 Hz, „Механика, Транспорт, Комуникации“ том 16, брой 3/2, 2018 г. ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), стр. X-64. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките