Научен доклад ID 2039 : 2020/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ВХОДНО-ИЗХОДНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ХИБРИДЕН ИНВЕРТОР

Любомир Секулов, Мартин Златков

Развитието на енергетиката в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в частта на фотоволтаичните системи в света върви паралелно, както при мощните фотоволтаични паркове така и при маломощните фотоволтаични системи (ФВС) използвани в еднофамилни къщи и домакинства. Делът на производство на електроенергия от маломощните ФВС в България в момента е незначителен спрямо мощните и това са дължи на техническите особености на тези системи и тяхната достъпност и възможност за експлоатация от потребителите.

Развитието на техниката в областта на маломощните инвертори на електрическа енергия използвани при ФВС през годините е свързано както с потребностите на пазара, така и с параметрите на преобразувателите. Тяхното лесно интегриране и интуитивна експлоатация е основен параметър при избора им. Другите качествени показатели определящи електромагнитната съвместимост са нелинейни изкривявания и синусоидалността на изходния ток и напрежение на ФВС, който е необходим за нормалната работа на електрическите прибори, машини и апарати. Приоритетно е развитието именно на такъв тип инвертори, като се търсят оптимални схемни решения свързани с тяхното приложение.

В тази връзка е изследван експериментално хибриден инвертор за електрическа енергия, като част от ФВС, който има преимуществата на съвременните инвертори и са определени неговите входно изходни характеристики.

Изследваният инвертор притежава схемно решение за силовата част, което е обяснено и са изтъкнати неговите преимущества и недостатъци.

В доклада са представени основните резултати от проведените експериментални изследвания при различен товар в реални условия на експлоатация.


възобновяеми енергийни източници фотоволтаични системи автономни електрически системи системи за управление инвертори хибриден инвертор соларен инвертор мрежов инвертор.Grid inverter solar inverter solar panels hybrid inverter photovoltaic panЛюбомир Секулов Мартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] Daychman R. A., “Recommendations for the selection of equipment combined (hybrid) autonomous systems alternative power”ORCID 0000-0001-8134-3483

[2] https://xpi.bg/solarni-invertori/mrezhovi-i...

[3] https://xpi.bg/avtonomni-solarni-invertori-...

[4] http://www.ed-energy.eu/node/187

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките