Научен доклад ID 2036 : 2020/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА КОНКРЕТНО ИЗБРАН УЧАСТЪК ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Никола Стамболиев, Георги Павлов

Сигурността и надеждността по време на експлоатация са едни от основните изисквания към контактната система, чрез която се осъществява енергоснабдяването на железопътния транспорт в Р. България. Системата за енергоснабдяване се захранва от тягови подстанции с еднофазно променливо напрежение 25кV, 50Hz, за стабилната работа на която е необходимо да се обърне специално внимание на един от тежките неспецифични режими на експлоатация, а именно работа по време на зимния период.

Неспецифичните режими на работа на контактната система, влошават нормалната и работа, поради което се налага да се разработят мерки и мероприятия за предотвратяването им. Различните участъци на железопътната инфраструктура имат свой характерни експлоатационни режими, породени от метеорологичните условия. Характерен неспецифичен режим на работа през зимния период е образуването на ледена обвивка (кора) върху контактния проводник, което влошава токоснемането, и е предпоставка за нарушаване на графика за движение и пропускателната способност на участъка от железопътната инфраструктура.

В доклада е изследван и анализиран конкретен участък от железопътната инфраструктура, неговата дължина, схема на захранване и секциониране и типа на контактната мрежа. Участъка от Разград до Хитрино е избран поради наличие на тежки аварии дължащи се на заледяването на контактната мрежа. Тези аварии водят до загуби, както на ДП НКЖИ, така и на гражданите и бизнеса.


контактна мрежа обледяване влаково движениеoverhead contact line ice train movementНикола Стамболиев Георги Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Lyubomir B. Balgaranov, „Elektricheski transport“, TU-Sofiya, 1991g.
( [1] Любомир Б. Българанов, „Електрически транспорт“, ТУ-София, 1991г. )

[2] Danni ot Podelenie „Elektrorazpredelenie“ pri DP NKZhI.
( [2] Данни от Поделение „Електроразпределение“ при ДП НКЖИ. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките