Научен доклад ID 2032 : 2020/3
СИМУЛАЦИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ЕДНОПОЛУПЕРИОДЕН КАСКАДЕН УМНОЖИТЕЛ НА НАПРЕЖЕНИЕ

Любомир Секулов, Ирена Божичкова, Петко Костадинов, Мартин Златков,

В учебната програма на факултетите, които изучават енергетика задължително присъства предмета „Техника на високите напрежения“. Това налага необходимостта от онагледяване на някои от процесите, които протичат по време на работа на високоволтовите съоръжения. Тези процеси биха могли да бъдат пресъздадени частично в учебна лаборатория с помощта на специална апаратура. Високоволтовите изпитвателни уредби са неразделна част от оборудването на една съвременна лаборатория по „Техника на високите напрежения“. Там, където е необходимо използването на високо постоянно напрежение често се използва генератора на Cockcroft–Walton.

В доклада са представени данните от симулация на процесите, които протичат в умножителя на напрежение на генератора на Cockcroft–Walton. Получена е стойността на напрежението на празен ход и графиката на зарядния процес на каскадата. Изпробвана е товароспособността на схемата при различни стойности на товара. Отчетена е стойността на изходния ток в момента на разряд (изпразване) на каскадата. Този симулиран режим е режим е близък до режима на късо съединение. При дадени стойности на кондензаторите на каскадата са отчетени импулсни токове от порядъка на 1500А. В реални условия това би довело до повреда на изправителните елементи в схемата. Изпробвана е симулация с токоограничаващи резистори, така, че импулсните токове да придобият нормални стойности. По този начин става възможно проектирането на умножител на напрежение с реални стойности и в последствие конструиране на реален работещ прототип. Има идея същият да бъде използван за високоволтови изпитания в бъдещата лаборатория по ТВН на ВТУ „Тодор Каблешков“. Целта е да се създаде възможност да бъдат провеждани упражнения по дисциплината ТВН със студенти и те да се запознаят нагледно с устройството и принципът на действие на схемата, а също така прототипът да се използва като източник на високо захранващо напрежение.


ТВН техника на високите напрежения лаборатория изпитвателна високоволтова уредба трекингоустойчивост пропълзяващ ток пробив изолация изолатор импулсин генератор искроустойчивост дъгоустойчивост.High voltage equipment high voltage laboratory Любомир Секулов Ирена Божичкова Петко Костадинов Мартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] Dwivedi C.K., Daigavane M.B. Multi-purpose low cost DC high voltage generator (60 kV output), using Cockcroft-Walton voltage multiplier circuit. International Journal of Science and Technology Education Research, 2011, vol.2(7), pp. 109-119. 2. Cortez D.F., Barbi I. A Family of High Voltage Gain SinglePhase Hybrid Switched-Capacitor PFC Rectifiers. IEEE Transactions On Power Electronics, 2015, vol.30, no.8, pp. 4189-4198. doi:

[2] E. Kuffel, Dean Emeritus, W.S. Zaengl, High Voltage Engineering Fundamentals Second edition ISBN 0 7506 3634

[3] Cockroft J.D., Walton E.T.S. Experiments with high velocity positive ions. (I) Further developments in the method of obtaining high velocity positive ions. Proceedings of the Royal Society A. Mathematical, physical and engineering sciences, 1932, vol.136, no.830, pp. 619-630. doi: 10.1098/rspa.1932.0107.

[4] Vazhov V. F., Lavrinovich V. A. Tehnika vysokih napryazheniy / Uchebnik dlya bakalavrov napravleniya -140200 ”Elektroenergetika” — TPU, 2014.
( [4] Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений / Учебник для бакалавров направления -140200 ”Электроэнергетика” — ТПУ, 2014. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките