Научен доклад ID 2028 : 2020/3
РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛ-ГЕНЕРАТОРНИ ГРУПИ

Васил Димитров, Петко Костадинов,

В съответствие с бързото технологично развитие и навлизането на промишлената електроника в тяговите и спомагателните задвижвания в електрически транспортни средства и автомобили все повече се налага повишаване на енергийната ефективност на задвижващите механизми и на системите за генериране на електроенергия. За тази цел е особено необходима не само теоретична подготовка на специалистите, занимаващи се с проектиране, изработване и настройка на системи за управление на електрозадвижвания, но и засилена практическа насоченост в обучението, отговаряща на тенденциите в развитието на съвременната техника. Осигуряването на оптимални работни режими и на максимална енергийна ефективност на синхронните генератори и асинхронните двигатели зависи в значителна степен от доброто познаване на техните характеристики.

В тази връзка, в доклада е разработен лабораторен стенд за изследване на различни характеристики на синхронни и асинхронни машини с цел провеждане на лабораторни упражнения, научни изследвания и експерименти, който предоставя следните възможности:

- изследване на синхронен генератор при промяна на възбуждането и при различно натоварване.

- изследване на алтернатор при промяна на възбуждането и при различно натоварване.

- изследване на асинхронен двигател с честотно управление.

- изследване на синхронна машина в двигателен режим.


електрозадвижване синхронен генератор асинхронен двигател честотен преобразувателelectrical drive synchronous generator asynchronous motor frequency converter energy efficiencyВасил Димитров Петко Костадинов

BIBLIOGRAPHY

[1] A. Hughes, Electric Motors and Drives – Fundamentals, Types and Applications. Third edition, Elsevier Ltd, 2006

[2] Bakshi U., M. Bakshi, Electrical Drives and Control, Technical Publications Pune, India, 2009

[3] I. Boldea, A. Nasar, Electrical Drives, CRC/Taylor & Francis Group, NY, 2006

[4] Dimitrova E., Building automation and control systems, Acad. Journal “Mechanics, Transport, Communications”, ISSN 1312-3823, art.ID: 1395, Issue 3/2, 2016

[5] The essential guide of Automation & Control, Schneider Electric, 2012

[6] Dimitrov V., Izsledvane na sinhronni generatori – laboratoren stend, n. sp. „Mehanika, transport, komunikatsii” , ISSN 1312-3823, st. № 0859, t. 11, br. 3, 2013.
( [6] Димитров В., Изследване на синхронни генератори – лабораторен стенд, н. сп. „Механика, транспорт, комуникации” , ISSN 1312-3823, ст. № 0859, т. 11, бр. 3, 2013. )

[7] Miksan Motor – Asynchronous Motors Catalogue, Miksan Motor San. ve Tig. A.S., 2016

[8] Sensorless Vector Control Micro Drive – VFD-EL Series, User Manual, Delta Inc., 2016

[9] LM393, LM293, LM193, LM2903 Dual Differential Comparators, Texas Instruments, Dallas, USA, 2017

[10] https://www.vishay.com/docs/91021/91021.pdf

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките