Научен доклад ID 2025 : 2020/3
СИНТЕЗ НА РЕГУЛАТОР ЗА ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА СИСТЕМА С ЕЛАСТИЧНА ВРЪЗКА

Людмил Попов

Подемно-транспортните машини и механизми с циклично действие, към които спадат товаро-подемните кранове, се използват за вдигане и преместване на свободно окачени товари на определено разстояние. Наличието на еластичност във въжетата, на които виси товарът на един кран, представлява гъвкав елемент в кинематиката на механизма и обуславя включването на колебателно звено в математическото описание на обекта. Поради незначителното триене във въжетата при колебанията на товара стойността на коефициента на затихване  е незначителна и това обуславя много бавното естествено затихване на колебанията. По тази причина темата „противолюлееща защита при кранове” е обект на много изследвания.

Беше разработен генератор на оптимално входно въздействие, който трябва да гарантира апериодичен преходен процес (липса на колебания). Ако предварително желаните стойности кж и Тж са известни, параметрите на обекта к, Т и  трябва да се идентифицират в началото на всяко хоризонтално преместване на товара на крана. За целта удобен е методът за оперативна идентификация на динамични обекти с дробно-рационална предавателна функция.

Беше направена компютърна симулация на обекта без и с включен генератор на оптимално входно въздействие с помощта на модула Simulink на Matlab. Постигната беше задоволителна точност на идентификационните процедури.


оптимално управление последователна корекция колебателно звеноoptimal control correction in series oscillating unitЛюдмил Попов

BIBLIOGRAPHY

[1] Klyuchev V., Teoriya na elektrozadvizhvaneto, Tehnika, Sofiya, 1989
( [1] Ключев В., Теория на електрозадвижването, Техника, София, 1989 )

[2] Petrov I., V. Dimitrov, Sistemi za avtomatichno upravlenie – rakovodstvo za uprazhneniya, VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2012
( [2] Петров И., В. Димитров, Системи за автоматично управление – ръководство за упражнения, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2012 )

[3] Ishtev K., Teoriya na avtomatichnoto upravlenie, TU-Sofiya, 2007
( [3] Ищев K., Теория на автоматичното управление, ТУ-София, 2007 )

[4] Kostov I., G. Ivanov, Upravlenie na elektrozadvizhvaniyata, UChI, Plovdiv, 2014
( [4] Костов И., Г. Иванов, Управление на електрозадвижванията, УЧИ, Пловдив, 2014 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките