Научный доклад ID 2022 : 2020/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АСИНХРОННО ЗАДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛ

Владислав Бойновски, Иван Миленов, Румен Стоицев

Все по-строгите екологични норми и изисквания към отделяните от автомобилите емисии правят електромобилите все по-популярни, тъй като те се разглеждат като нулево емисионни превозни средства. Освен изискванията за екология все повече се обръща внимание и на високите изисквания към динамичните и икономични показатели на автомобилите. Тези показатели зависят от параметрите на задвижващата система. В доклада са представени резултати от направено експериментално изследване върху техническите параметри и характеристики на асинхронно задвижване на електромобил. Изследването е направено на конвертиран от бензинов в електрически автомобил Renault Kangoo, задвижван от асинхронен двигател с векторно управление и оборудван с измервателна апаратура. Проведени са измервания в реални пътни условия при различни режими на движение: ускорение, движение по инерция, равномерно движение, рекуперативно спиране, движение при различен профил на пътя и др. При тези режими на движение е направено измерване на: моментните стойности на тока, напрежението и мощността на двигателя, въртящия момент, оборотите, разхода на енергия и рекуперираната енергия. Чрез използване на GPS технология е направен запис на измерени основни величини: изминат път, скорост, време, надморска височина, хоризонтален и вертикален профил на пътя и др. Построени са механичната, скоростната и КПД - характеристика. Направен е анализ на получените данни.


електромобили електрически задвижвания асинхронни двигателиHEV electric consumption regeneration methodВладислав Бойновски Иван Миленов Румен Стоицев

BIBLIOGRAPHY

[1]. Balgaranov L. Milenov I. Pavlov G. Dzhambazki Ch. Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009
( [1]. Българанов Л. Миленов И. Павлов Г. Джамбазки Ч. Електрозадвижване, София, 2009 )

[2]. Evtimov I. R. Ivanov, Elektromobili, Ruse 2011
( [2]. Евтимов И. Р. Иванов, Електромобили, Русе 2011 )

[3]. Milenov Ivan, Vasil Dimitrov, Chavdar Dzhambazki, Georgi Chervendinev. Proektirane na elektrozadvizhvane za golf-kolichka, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823, tom 11, broy 2, 2013 g.
( [3]. Миленов Иван, Васил Димитров, Чавдар Джамбазки, Георги Червендинев. Проектиране на електрозадвижване за голф-количка, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823, том 11, брой 2, 2013 г. )

[4]. Mincheva M. Elektromehanichni ustroystva, Elektricheski mashini i aparati, Sofiya, 2008
( [4]. Минчева М. Електромеханични устройства, Електрически машини и апарати, София, 2008 )

[5]. Penko Tsvetkov Rakovodstvo za kursovo i diplomno proektirane po avtomobilna tehnika – I-va chast, Sofiya 2011
( [5]. Пенко Цветков Ръководство за курсово и дипломно проектиране по автомобилна техника – I-ва част, София 2011 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie