Научен доклад ID 2019 : 2020/3
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНСУМИРАНАТА И РЕКУПЕРИРАНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРИ ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ

Иван Миленов1, Славчо Божков2, Владислав Бойновски3, Роман Петров, Виктор Леонтьев Пенко Т. Божков

Все по-строгите регулации за емисиите и разхода на гориво стимулират интерес към развитието на безопасен, чист и високоефективен транспорт. Известно е, че електрическите задвижвания, хибридните задвижвания и задвижванията с горивни клетки, са най-обещаващите решения на проблема за сухопътния транспорт в бъдеще [1]. Хибридните електрически превозни средства (HEVs) или просто хибридните автомобили (ХА) използват както електродвигатели (EД), така и двигател с вътрешно горене (ДВГ) за осигуряване на задвижващата мощност [2], тези превозни средства имат по-ниски емисии в сравнение с конвенционален автомобил с ДВГ със същия размер, което води до по-малко замърсяване на околната среда. ДВГ в комбинация с ЕД и блок за съхранение на енергия (батерия Б) осигуряват разширен обхват за ХА и намаляват замърсяването. ХА служи като компромис за проблема със замърсяването на околната среда и ограничената способност на днешното чисто електрическо превозно средство. Консумацията на електроенергия и регенерирането на батериите са един от основните фактори за оценка и подобряване на енергийната ефективност. Консумацията на електрическа енергия от ХА е свързана с разреждането на батерията по време на работа и управление на електродвигателите, а рекуперацията е свързана със зареждането на батерията по време на рекуперативно спиране. Консумацията на електроенергия и регенерацията на батерията могат да бъдат измерени и оценени с помощта на специално оборудване. Физическото им измерване дава точните резултати, които са от съществено значение за правилните заключения. Тази статия разглежда методика за определяне на консумацията и рекуперацията на електроенергия на хибридни автомобили.


хибридни автомобили електрически консумация рекуперация методикаHEV electric consumption regeneration methodИван Миленов Славчо Божков Владислав Бойновски Роман Петров Виктор Леонтьев Пенко Т. Божков

BIBLIOGRAPHY

[1] Ehsani M., Y. Gao, S. E. Gay and A. Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicls. Fundamentals, Theory, and Design. CRC Press LLC, 2005

[2] Konrad R. Fundamentals of Automotive and Engine Technology. ISBN 978-3-658-03971-4, Springer Vieweg, 2014

[3] Iqbal Husain. Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals 2nd ed. ISBN I9781439811788 (e-book), CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

[4] SAE, Strategies in Electric and Hybrid Vehicle Design, SAE Publication SP-1156, SAE International, Warrendale, PA, 1996

[5] Slavcho Bozhkov, Penko Tsvetkov, Georgi Tonkov, Hibridni avtomobili i prilozhenieto im v gradski usloviya na dvizhenie, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print), tom 16, broy 3/3, 2018g., statiya No 1677, str.VI-42-VI-47, 2018 https://mtc-aj.com/library/1677.pdf
( [5] Славчо Божков, Пенко Цветков, Георги Тонков, Хибридни автомобили и приложението им в градски условия на движение, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823 (print), том 16, брой 3/3, 2018г., статия No 1677, стр.VI-42-VI-47, 2018 https://mtc-aj.com/library/1677.pdf )

[6] Ivan Milenov, Slavcho Bozhkov, Georgi Tonkov, Osobenosti v kompanovkata i elektrozadvizhvaneto na hibridni avtomobili, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print), tom 16, broy 3/2, 2018g., statiya No 1716, str.X-14-X-19, 2018 https://mtc-aj.com/library/1716.pdf
( [6] Иван Миленов, Славчо Божков, Георги Тонков, Особености в компановката и електрозадвижването на хибридни автомобили, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823 (print), том 16, брой 3/2, 2018г., статия No 1716, стр.X-14-X-19, 2018 https://mtc-aj.com/library/1716.pdf )

[7] Y. Gao, K.M. Rahman, and M. Ehsani, The energy flow management and battery energy capacity determination for the drive train of electrically peaking hybrid, Society of Automotive Engineers (SAE) Journal, Paper No. 972647, Warrendale, PA, 1997

[8] Ehsani M., Y. Gao, S. Longo and K. Ebrahimi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicls. Third edition, International student edition. CRC Press LLC, 2019

[9] Slavcho Bozhkov, Marian Mutafchiev, Ivan Milenov, Penko Bozhkov, M.I. Bichurin, R.V. Petrov. Method for determination of the hybrid electric vehicle energy efficiency in urban transportation // Vestn. Novg. gos. un-ta. Ser.: Tehnicheskie nauki. 2019. UDK 681.586.785, 2019, DOI: https://doi.org/10.34680/2076-8052.2019.4(1...
( [9] Slavcho Bozhkov, Marian Mutafchiev, Ivan Milenov, Penko Bozhkov, M.I. Bichurin, R.V. Petrov. Method for determination of the hybrid electric vehicle energy efficiency in urban transportation // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Технические науки. 2019. УДК 681.586.785, 2019, DOI: https://doi.org/10.34680/2076-8052.2019.4(1... )

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/New_European_...

[11] Sensors 2017, 17(6), 1271, https://doi.org/10.3390/s17061271

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките