Научный доклад ID 2015 : 2020/3
ВЕРИФИЦИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ВЪТРЕШНОБАЛИСТИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРОТИЧАЩ В РАКЕТЕН ДВИГАТЕЛ С ТВЪРДО ГОРИВО

Мариан Н. Мутафчиев

Presentation of a detailed quasi stationary thermodynamic model of the internal ballistics process running in a relevant solid fuel engine. A new equation and methodology for its solution is presented as well as a comparison with experimental data proving the authenticity of the learned results.


internal ballistics rocket engine with solid fuelinternal ballistics rocket engine with solid fuel.Мариан Н. Мутафчиев

BIBLIOGRAPHY

[1]. Kuveko A. E., Miropolski F. P. Vnutrennyaya ballistika stvolnyh sistem i raketnyye dvigateli tverdogo topliva. izdanie VVIA N. E. Zhukoskogo, 1987. 310 s.
( [1]. Кувеко А. Е., Мирополски Ф. П. Внутренняя баллистика стволных систем и ракетные двигатели твердого топлива. издание ВВИА Н. Е. Жукоского, 1987. 310 с. )

[2]. Konovalov A. A., Nikolaev Yu. V. Vneshnaya ballistika. 1979. 231 s.
( [2]. Коновалов А. А., Николаев Ю. В. Внешная баллистика. 1979. 231 с. )

[3]. Mutafchiev M. N. Matematichno modelirane na protsesite, protichashti v tsevnite orazhiya i toplinnite dvigateli, disertatsiya za poluchavane na nauchna stepen „Doktor na tehnicheskite nauki” Sofiya 2016.
( [3]. Мутафчиев М. Н. Математично моделиране на процесите, протичащи в цевните оръжия и топлинните двигатели, дисертация за получаване на научна степен „Доктор на техническите науки” София 2016. )

[4]. Nikitin V. A., Shvykin Yu. S., Yurmanova N. P. Termodinamicheskie osnovy vnutrenney ballistiki, TulGU, Tula, 2004.
( [4]. Никитин В. А., Швыкин Ю. С., Юрманова Н. П. Термодинамические основы внутренней баллистики, ТулГУ, Тула, 2004. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie