Научен доклад ID 2005 : 2020/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И АКАДЕМИЧНО УПРАЛЕНИЕ

Димитър Димитров, Ирена Петрова, Антони Грънчаров

В доклада се прави анализ на съвременните информационни средства и системи за управление на университетските дейности. На базата на този анализ се изгражда приложен модел за управление на учебната и административна работа. Моделът се основава на добрите практики и на съвременния информационен инструментариум на продуктите на Microsoft, както и на други лидери на световния пазар. Той е внедрен и апробиран в мрежата на ВТУ ”Тодор Каблешков”, а краткото му ползване до момента, показва, че това е солидна основа за осъществяване и развитие на дистанционните форми на обучение, комуникации и академично управление.


информационна система електронно дистанционно обучение LMS комуникация академично управление Office 365 Moodle.information systems E-lerning remote learning LMS communication academic management Office 365 MoodleДимитър Димитров Ирена Петрова Антони Грънчаров

BIBLIOGRAPHY

[1] Varadinova Yu., Angelova S., Upravlenie na kachestvoto na obrazovatelniya protses v profesionalno napravlenie 5.13 „Obshto inzhenerstvo” vav VTU „Todor Kableshkov”, , Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 16, broy 3/1, 2018 g., https://mtc-aj.com/library/1595.pdf
( [1] Варадинова Ю., Ангелова С., Управление на качеството на образователния процес в професионално направление 5.13 „Общо инженерство” във ВТУ „Тодор Каблешков”, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, 2018 г., https://mtc-aj.com/library/1595.pdf )

[2] Dimitrov D., Model za izgrazhdane na integrirani informatsionni sistemi za upravlenie na universiteti, , Izdatelstvo na VTU „Todor Kableshkov“, ISBN 978-954-12-0248-7, https://ddimitrov.vtu.bg/miiisuu.pdf, Sofiya, 2018g.
( [2] Димитров Д., Модел за изграждане на интегрирани информационни системи за управление на университети, , Издателство на ВТУ „Тодор Каблешков“, ISBN 978-954-12-0248-7, https://ddimitrov.vtu.bg/miiisuu.pdf, София, 2018г. )

[3] Dimitrov D., Obobshten analitichen model na novoizgrazhdashtata se integrirana informatsionna sistema za upravlenie na VTU „Todor Kableshkov“, , Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 12, broy 3/1, st. № 0970, https://mtc-aj.com/library/970.pdf, 2014g.
( [3] Димитров Д., Обобщен аналитичен модел на новоизграждащата се интегрирана информационна система за управление на ВТУ „Тодор Каблешков“, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 12, брой 3/1, ст. № 0970, https://mtc-aj.com/library/970.pdf, 2014г. )

[4] Naredba za darzhavnite iziskvaniya za organizirane na distantsionna forma na obuchenie vav visshite uchilishta, prieta s PMS № 292 ot 2.11.2004 g., obn., DV, br. 99 ot 9.11.2004 g. Sbornik zakoni - APIS, kn. 12/2004 g., str. 380
( [4] Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с ПМС № 292 от 2.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 99 от 9.11.2004 г. Сборник закони - АПИС, кн. 12/2004 г., стр. 380 )

[5] Dimitrov D., Gergova N., Summary Functional Analysis and Evaluation of University Information Systems at ”Todor Kableshkov” University of Transport, MEST (Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2018, JEL Category: I21, I23, L86, Serbia, ISSN 2334-7171(Print), ISSN 2334-7058 (Online), 2018 г., 2018г.

[6] Dimitrov D., The New Development Project of Integrated Information System of Management in Todor Kableshkov University of Transport, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2013, UNWE, Sofia, ISBN 978-954-644-586-5, 2013г.

[7] Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia, ISSN (print) 2367-7635, ISSN (online) 2367-7643

[8] Stoytcheva N., Kolev P., Dimitrov D., Christova M., Some results and trends in e-learning activities in transport education in Bulgaria, 14th International Symposium EURNEX-Zel 2006, “Towards the competitive rail system in Europe”, 2006г.

[9] СRojas F., Baldassarri S., Lamenca J.R., Rincon M., Seron F., A VRML Practice Tool for Continuous and Distance Training, , ResearchGate, 2014

[10] ATutor: Learning Management System, https://atutor.github.io/atutor/index.html ...

[11] Claroline, enseignement, https://claroline.net/enseignement/

[12] Ilias, Home page, https://www.ilias.de/open-source-lms-ilias/...

[13] Instruktsiya za izpolzvane na G Suite for Education https://support.google.com/a/answer/134628
( [13] Инструкция за използване на G Suite for Education https://support.google.com/a/answer/134628 )

[14] Vazpolzvayte se maksimalno ot Skype, https://www.skype.com/bg/features/
( [14] Възползвайте се максимално от Skype, https://www.skype.com/bg/features/ )

[15] https://support.google.com/youtube/answer/2...

[16] Wikipedia, Office 365, https://en.wikipedia.org/wiki/Office_365

[17] Home page, https://eisu.vtu.bg/

[18] Home page, https://moodle.vtu.bg/

[19] Home page, https://www.vtu.bg/

[20] Canvas, The Higher Education Guide To Choosing A Learning Manavement Platform, Instructure https://www.instructure.com/canvas/en-gb/pd...

[21] Zoom Meetings & Chat https://zoom.us/meetings

[22] Chesto zadavani vaprosi https://edu.mon.bg/frequent-questions
( [22] Често задавани въпроси https://edu.mon.bg/frequent-questions )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките