Научен доклад ID 2004 : 2020/3
МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Юлия Варадинова, Нина Гергова

В доклада е предложен модел за ефективно управление на човешките ресурси в транспортно предприятие. Разгледани са възможностите за обвързване на управлението на образователния процес и системите за управление на човешките ресурси в транспортните фирми и предприятия на базата на единен стандарт. Този стандарт се задава от принципа на приоритетното развитие на компетенциите на персонала, чрез обучение и е основан на приет компетентностен модел. При такъв подход ролята на човешкия фактор придобива още по-голямо значение за увеличаване на конкурентната способност на транспортните предприятия, а системите за управление на човешките ресурси стават по-ефективни в своята дейност.

Предложено е въвеждане на единен стандарт базиран на развитието на определени компетенции при определяне на изискванията към кадрите предявявани от транспортните фирми и при съответното им обучение.

Изведени са връзките и зависимостите между прилагането на компетентностния модел, повишаването на производителността на труда, чрез оптимизация на броя на персонала и големият резерв за увеличаване на конкурентоспособността на транспортните предприятия свързани с внедряването на нови технологии.


човешки ресурси управление на човешките ресурси модел компетенции компетентностен модел транспортhuman resources management of human resources model competencies competency model transportЮлия Варадинова Нина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Hubanova, G., Koynova, N., Georgiev, V., Metodicheski ukazaniya za proektirane, aprobatsiya, testvane i verifitsirane na sektorni i firmeni kompetentnostni modeli i karti za otsenka na kompetentsiite na rabotnata sila, Balgarska stopanska kamara – sayuz na balgarskiya biznes, ISBN 978-954-9636-28-4, 2010.
( [1] Хубанова, Г., Койнова, Н., Георгиев, В., Методически указания за проектиране, апробация, тестване и верифициране на секторни и фирмени компетентностни модели и карти за оценка на компетенциите на работната сила, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, ISBN 978-954-9636-28-4, 2010. )

[2] http://mycompetence.bg

[3] http://mycompetence.com

[4] Varadinova J., „Restrukturirovanie zheleznodorozhnoy seti v Respublike Bolgariya. Osnovnyye ekonomicheskie effekty”, VII Mezhdunarodnuyu nauchno-prakticheskuyu konferentsiyu „Problemy ekonomiki i upravleniya na zheleznodorozhnom transporte – EKUZhT 2012”,Gosudarstvennyy ekonomiko-tehnologicheskiy universitet transporta, Kiev, Ukrayna, 2012. ISBN 978-966-2157-50-1
( [4] Varadinova J., „Реструктурирование железнодорожной сети в Республике Болгария. Основные экономические эффекты”, VII Международную научно-практическую конференцию „Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2012”,Государственный экономико-технологический университет транспорта, Киев, Украйна, 2012. ISBN 978-966-2157-50-1 )

[5] https://www.bia-bg.com/service/view/18066/ ...

[6] Varadinova J., „Variants for optimizing the number of the staff of SE NRIC”, XII International Scientific Conference „Management and Engineering’14”, Sozopol, Bulgaria, 2014. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327

[7] Razmov T. K., Varadinova Yu. E., „Achievement of an effective and efficient management of the railway network through the re-engineering of NRIC”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Menidzhmant na promyanata“, posvetena na 20-godishninata na Fakultet „Biznes i menidzhmant“ na Rusenski universitet „Angel Kanchev“ 11-13 april, 2014 g., str. 164-179, gr.Stara Zagora
( [7] Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Achievement of an effective and efficient management of the railway network through the re-engineering of NRIC”, Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната“, посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 11-13 април, 2014 г., стр. 164-179, гр.Стара Загора )

[8] Razmov T. K., Varadinova Yu. E., „Strategy and plan for implementation of a unified system for railway network management”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Menidzhmant na promyanata“, posvetena na 20-godishninata na Fakultet „Biznes i menidzhmant“ na Rusenski universitet „Angel Kanchev“ 11-13 april, 2014 g., str. 180-192, gr.Stara Zagora
( [8] Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Strategy and plan for implementation of a unified system for railway network management”, Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната“, посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 11-13 април, 2014 г., стр. 180-192, гр.Стара Загора )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките