Научен доклад ID 2000 : 2020/3
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ФЕРИБОТНИ ПРЕВОЗИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ

Юлия Варадинова, Тодор Размов

Обсъждат се възможностите за организиране на фериботни превози между Република България и Република Турция и се представя обща методика за това. Анализират се трафика, терминалите и инфраструктурата свързани с фериботните превози с цел маркетингово позициониране и оценка на потенциала за реализация чрез SWOT анализ и определяне на целевия пазар. Фериботните превози са алтернатива на част от сухопътната компонента във веригата на доставките на много фирми осъществяващи международна търговска дейност и на тази база се прави тяхното логистично позициониране. Съпоставят се и се оценяват две алтернативи: морска – фериботни превози и сухопътна – автомобилни превози. Разработени са модели за оценка на ефективността на автомобилните превозвачи на база разходи свързани с движението и оценка на възможностите на оператора на фериботните превози да ги реализира успешно. Представена е методика за технологично проектиране на фериботните превози на базата на основните технически и технологични параметри. Разработен е основен маркетингов микс на фериботните превози, като е представен предлаганият транспортен продукт (услуга за превоз с прилагане на определена транспортна технология) в търговски вид с условията и изискванията към клиентите, определени са цените и са дадени мерките за стимулиране на реализацията му.


фериботни превози верига на доставките маркетингов микс проектен подход тарифи за превоз инвестиции сравнение на алтернативиferry services supply chain marketing mix project approach transport tariffs investments comparison of alternativesЮлия Варадинова Тодор Размов

BIBLIOGRAPHY

[1] Razmov, T., Opredelyane i prognozirane na razhodite pri realizatsiyata na transportniya protses v avtomobilniya transport, zaviseshti ot dvizhenieto, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, broy 3, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019.
( [1] Размов, Т., Определяне и прогнозиране на разходите при реализацията на транспортния процес в автомобилния транспорт, зависещи от движението, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, брой 3, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019. )

[2] Razmov, T., N. Stoycheva, Analiz i potentsial za realizatsiya na feribotni linii Balgariya – Turtsiya, Godishnik na VTU „T.Kableshkov”, ISSN 1314-362X, 2013, br. 4, Sofiya, 2013.
( [2] Размов, Т., Н. Стойчева, Анализ и потенциал за реализация на фериботни линии България – Турция, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, 2013, бр. 4, София, 2013. )

[3] Karagyozov, K., T. Razmov, Integralen podhod v upravlenieto na logistichnite sistemi. Sozopol, Peta mezhdunarodna konferentsiya ”Menidzhmant i inzhenering”, Sozopol, 2007.
( [3] Карагьозов, К., Т. Размов, Интегрален подход в управлението на логистичните системи. Созопол, Пета международна конференция ”Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2007. )

[4] Karagyozov, K., T. Razmov, Yu. Varadinova – Milkova, Izpolzvane na integralniya podhod pri optimiziraneto na strukturata i elementite na logistichnite verigi i pri upravlenie na logistichnite sistemi, Godishnik na VTU „T.Kableshkov”, ISSN 1314-362X, br. 3, Sofiya, 2012.
( [4] Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова – Милкова, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012. )

[5] Razmov, T. Tarifna politika i tarifi svarzani s kombiniranite prevozi. S., Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Balkanite – transporten krastopat mezhdu Evropa, Aziya i Afrika”, NTS po transport, 1998.
( [5] Размов, Т. Тарифна политика и тарифи свързани с комбинираните превози. С., Научна конференция с международно участие „Балканите – транспортен кръстопът между Европа, Азия и Африка”, НТС по транспорт, 1998. )

[6] Raykov, R., T. Razmov, D. Konstantinov. Menidzhmant i marketing na transporta. S., VTU “Todor Kableshkov”, 2002
( [6] Райков, Р., Т. Размов, Д. Константинов. Мениджмънт и маркетинг на транспорта. С., ВТУ “Тодор Каблешков”, 2002 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките