Научен доклад ID 1999 : 2020/3
АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНО-СПЕДИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Симона Ангелова

В доклада е направен анализ на товарния транспортен пазар и транспортно-спедиционната дейност. Транспортно-спедиционната дейности е тясно свързана с превозния процес, с нея започва и завършва процеса на превозване на товара от склада на изпращача до склада на получателя. Тя представя в определена степен културата на товарната работа на транспорта, равнището на качество на транспортното обслужване на клиентите. Организациите, изпълняващи транспортно-спедиционно обслужване са специфични посредници между транспорта и товарособствениците. Спедиторите действат като посредници между товародателите и транспортните оператори при осъществяване на превозите във връзка с външнотърговския стокообмен между различните страни.

Разгледано е мястото на спедиционната дейност в стойностната верига. Анализирани са различните спедиционни схеми и са набелязани основните проблеми във връзка с реализацията на тези схеми.


международен транспорт спедиция логистика дейност транспортна фирма услуги стоки стойностна веригаinternational transport freight forwarding logistics activity transport company services goods value chainСимона Ангелова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova H., „Mezhdunaroden transport i speditsiya“ Sofiya 2011g. UNIVERSITET ZA NATsIONALNO I SVETOVNO STOPANSTVO KATEDRA „IKONOMIKA NA TRANSPORTA”
( [1] Николова Х., „Международен транспорт и спедиция“ София 2011г. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА” )

[2] Narachnik za obuchenie na speditorski kadri, NSBS, Sofiya 2017g.
( [2] Наръчник за обучение на спедиторски кадри, НСБС, София 2017г. )

[3] Ananiev S.,Grozdanov V., „Rakovodstvo po speditsiya“, Sofiya 2019g.
( [3] Ананиев С.,Грозданов В., „Ръководствo по спедиция“, София 2019г. )

[4] Natsionalen statisticheski institut
( [4] Национален статистически институт )

[5] Integriranata transportna strategiya v perioda do 2030 g. odobrena s Reshenie № 336/23.06.2017g.naMinisterskiyasavet. ttps://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-strategiya-v-perioda-do-2030-g
( [5] Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. одобрена с Решение № 336/23.06.2017г.наМинистерскиясъвет. ttps://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-strategiya-v-perioda-do-2030-g )

[6] Obshti speditorski usloviya
( [6] Общи спедиторски условия )

[7] Rakovska, M., N. Dragomirov, M. Vodenicharova, Razvitie na logistikata v balgarskite prerabotvatelni i targovski predpriyatiya, Izdatelski kompleks - UNSS, C., 2014.
( [7] Раковска, М., Н. Драгомиров, М. Воденичарова, Развитие на логистиката в българските преработвателни и търговски предприятия, Издателски комплекс - УНСС, C., 2014. )

[8] Zhelezopaten i intermodalen transport elektronno nauchno-prilozhno spisanie
( [8] Железопътен и интермодален транспорт електронно научно-приложно списание )

[9] Varadinova Yu., Angelova S., Metodika za otsenka na efektivnostta na obsluzhvane na klienti na logistichna firma, Nauchnoto spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii”,ISSN ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), , br.1, 20202.
( [9] Варадинова Ю., Ангелова С., Методика за оценка на ефективността на обслужване на клиенти на логистична фирма, Научното списание ”Механика Транспорт Комуникации”,ISSN ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), , бр.1, 20202. )

[10] Varadinova Yu., Analiz na pazara za konteynerni prevozi za Gruziya, Nauchnoto spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020., br.1, 2020
( [10] Варадинова Ю., Анализ на пазара за контейнерни превози за Грузия, Научното списание ”Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020., бр.1, 2020 )

[11] Varadinova Yu., Otsenka na nivoto na kontsentratsiya na pazara na morski konteynerni prevozi za Balgariya, HVІІІ Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Menidzhmant i inzhenering`20”, (HVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MANAGEMENT AND ENGINEERING`20), 13-16 septemvri 2020, gr. Sozopol, Balgariya.
( [11] Варадинова Ю., Оценка на нивото на концентрация на пазара на морски контейнерни превози за България, ХVІІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг`20”, (ХVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MANAGEMENT AND ENGINEERING`20), 13-16 септември 2020, гр. Созопол, България. )

[12] Varadinova Yu., Vybor optimalnogo varianta organizatsii mezhdunarodnoy perevozki. VІ Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferentsіya «Bezpeka zhittєdіyalnostі lyudini yak umova stalogo rozvitku suchasnogo suspіlstva», Kiїv, Ukraїna, 2017 .
( [12] Варадинова Ю., Выбор оптимального варианта организации международной перевозки. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства», Київ, Україна, 2017 . )

[13] Varadinova J.,”ESTIMATION OF THE QUALITY OF THE OFFERED TRANSPORT SERVICE BY THE RAILWAY FREIGHT TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA”, XVII Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Menidzhmant i inzhenering ’19”, gr. Sozopol, 2019. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, TU - Sofiya, 2019 g.
( [13] Varadinova J.,”ESTIMATION OF THE QUALITY OF THE OFFERED TRANSPORT SERVICE BY THE RAILWAY FREIGHT TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA”, XVII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’19”, гр. Созопол, 2019. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ - София, 2019 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките