Научен доклад ID 1997 : 2020/3
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА ЗА КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗИ

Юлия Варадинова, Андрей Борисов, Симона Ангелова

В доклада е приложена методология за оценка на нивото на концентрация на пазара на морски контейнерни превози. Основните измерители, чрез които е оценено нивото на концентрация са: брой фирми в отрасъла, пазарен дял на всяка от фирмите, коефициент на концентрация, индекс на Херфиндал - Хиршман (НHI), крива на концентрация и крива на Лоренц. Методиката е приложена за Черноморския басейн, като е определен и сравнен вида на пазара от гледна точка на нивото на конкуренция за 2018 и 2019 год. На тази база са оценени и тенденциите за неговото развитие.

Лидер при превоза на контейнери за Черноморския басейн е компанията MSC, следвана от MAERSK. MSC е на първа позиция в рейтинга на контейнерните превозвачи и линии в Черно море за миналата година. Общо 24,14% от всички единици са превозени от съдове на компанията за 2019 г. Компанията е следвана в Черно море от другия гигант в световния шипинг – Maersk. Без голяма разлика от няколко години, държи френската CMA CGM, следвана от ZIM с 9,24% и турската Arkas с 7,42%. Международният характер и значение на международния транспорт е безспорно. Изучаването на състоянието на пазара и организацията на работата в големите морски компании са от съществено значение за подобряване на работата и на българските водни превозвачи.


международен транспорт. контейнерни превози транспортен пазар пазарна концентрация конкуренция пазарен дял коефициент на концентрация методология.international transport container transport transport market market concentration competition marЮлия Варадинова Андрей Борисов Симона Ангелова

BIBLIOGRAPHY

[1] Varadinova J., Assessment of the concentration level of the market of rail freight transport in the Republic of Bulgaria, XV Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Menidzhmant i Inzhenering’ 17”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, TU-Sofiya, 2017 g., 2017g.
( [1] Varadinova J., Assessment of the concentration level of the market of rail freight transport in the Republic of Bulgaria, XV Международна научна конференция “Мениджмънт и Инженеринг’ 17”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ-София, 2017 г., 2017г. )

[2] Varadinova Yu., Analiz na pazara za konteynerni prevozi za Gruziya, Nauchnoto spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020., br.1, 2020
( [2] Варадинова Ю., Анализ на пазара за контейнерни превози за Грузия, Научното списание ”Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020., бр.1, 2020 )

[3] Varadinova Yu., Otsenka na nivoto na kontsentratsiya na pazara na morski konteynerni prevozi za Balgariya, HVІІІ Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Menidzhmant i I-41 inzhenering`20”, (HVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MANAGEMENT AND ENGINEERING`20), 13-16 septemvri 2020, gr. Sozopol, Balgariya.
( [3] Варадинова Ю., Оценка на нивото на концентрация на пазара на морски контейнерни превози за България, ХVІІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и I-41 инженеринг`20”, (ХVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MANAGEMENT AND ENGINEERING`20), 13-16 септември 2020, гр. Созопол, България. )

[4] Razmov, T., N. Stoycheva, Analiz i potentsial za realizatsiya na feribotni linii Balgariya – Turtsiya, Godishnik na VTU „T. Kableshkov”, ISSN 1314-362X, 2013, br. 4, Sofiya, 2013 g.
( [4] Размов, Т., Н. Стойчева, Анализ и потенциал за реализация на фериботни линии България – Турция, Годишник на ВТУ „Т. Каблешков”, ISSN 1314-362X, 2013, бр. 4, София, 2013 г. )

[5] Borisov A. „Technological design of Oil Derivatives Terminal Operation at Port of Varna”, EURO – ZEL 2015,23rd,International,Symposium ,2 – 3, June 2015, Žilina, SK, ISBN 978-80-263-0936-9., 2015 г.

[6] Varbanova A., „Usavarshenstvane na organizatsiyata na prevozi na generalni tovari po fiderni konteynerni linii v Chernomorskiya region“, Disertatsionen trud, Varna, 2012 g.
( [6] Върбанова А., „Усъвършенстване на организацията на превози на генерални товари по фидерни контейнерни линии в Черноморския регион“, Дисертационен труд, Варна, 2012 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките