Научен доклад ID 1996 : 2020/3
МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ ОТ ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

Силвия Асенова, Мирена Тодорова

Автобусният градски пътнически транспорт е основeн вид транспорт

използван от населението. Това е обусловено от неговата маневреност и различната

превозна способност, зависещи от типа на подвижния състав. От страна на общините се

задават изискванията за вида на превозните средства, които трябва да се използват за

всяка автобусна линия. Това определя броя на линиите, които се обслужват от даден тип

подвижен състав и необходимостта от разработване на разписанията му. Имайки

следните ограничения – зададено разписание по маршрутната линия, фиксирано време на

пристигане и заминаване от всяка спирка по маршрута, вида на подвижния състав,

трафика в града, в изследването е разработен е модел, базиран на метода за оптимално

планиране на мулти-превозни средства при движение по транзитен маршрут, който да

определи необходимия брой превозни средства, движещи се по обслужваните маршрути

от градския обществен транспорт. В същия се задават ограничения, които влияят в найголяма степен на разписанието на подвижния състав със цел минимизиране на броя на

превозните средства. В резултат ще се постигне основната задача на изследването –

обслужване на дадени линии с минимален брой превозни средства, който е и оптимален.


градски пътнически транспорт превозни средства пробег разписаниеurban passenger transport vehicles mileage scheduleСилвия Асенова Мирена Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Assenova, Silvia, Optimal single-route vehicle scheduling, Journal Knowledge, Vol. 41 № 4 ISSN 2545-4439, 2020

[2] Ceder, A., Methods for creating bus timetables. Transportation Research, 21A (1), 59-83, 1986

[3] Ceder, A., A step function for improving transit operations planning using fixed and variable scheduling. In Transportation and Traffic Theory, (M.A.P. Taylor, ed), 1-21, Elsevier Science, 2002

[4] Ceder, A, Public Transit Planning and Operation: Theory, Modeling and Practice. 2007 Oxford, UK: Elsevier, Butterworth-Heinemann. This book was translated to Chinese by the Tsinghua publishing press, Beijing, China, June 2010. I-32

[5] Ceder, A., Public-Transport Vehicle Scheduling with Multi Vehicle-Type”. Journal of Transportation Research, 19C (3), 485-497, 2011

[6] Ceder, A. and Stern, H.I., Deficit function bus scheduling with deadheading trip insertion for fleet size reduction. Transportation Science, 15 (4), 338-363., 1981

[7] De Palma, A. and Lindsey, R., Optimal timetables for public transportation. Transportation Research, 35B, 789-813, 2001

[8] Dessouky, M., Hall, R., Nowroozi, A., and Mourikas, K., Bus dispatching at timed transfer transit stations using bus tracking technology. Transportation Research, 7C (4), 187-208.,1999

[9] Löbel, A., Solving large-scale multiple-depot vehicle scheduling problems. In Computer-Aided Transit Scheduling. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 471 (N. H. M. Wilson, ed.), pp. 193-220, Springer-Verlag, 1999

[10] Newell, G. F., Dispatching policies for a transportation route. Transportation Science, 5, 91- 105, 1971

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките