Научен доклад ID 1983 : 2020/3
РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА АВИАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ЕС

Емил Железов, Калина Балева

В доклада са представени резултати от изследване на външната авиационна политика на ЕС, което обхваща хронологично източниците, регулацията на международните авиационни услуги, постигнатите резултати и ефектите от тях. Систематизирани са причините и е проследен процесът на преход от двустранни (билатерални) авиационни споразумения на страните членки на ЕС с трети държави към споразумения на равнище ЕС (хоризонтални споразумения). Направен е аналитичен обзор на постигнатите резултати по трите стълба на външната авиационна политика на ЕС, залегнали в Пътната карта от 2005 г., включващи привеждане на съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на ЕС и трети държави в съответствие със законодателството на ЕС, създаване на общо авиационно пространство със съседните на ЕС държави и сключване на авиационни споразумения с ключови стратегически партньори. Систематизирани са основните предизвикателства пред сектора в контекста на тенденциите в световната авиационна среда и произтичащите от тях бъдещи приоритети, насочени към създаване на лоялна и свободна конкуренция и поддържане на конкурентоспособни авиационни услуги на стратегически международни пазари. Идентифицирани са и е направена оценка на основни ефекти от провежданата външна авиационна политика на ЕС.


въздушен транспорт външна авиационна политика на ЕС общо авиационно пространство хоризонтални споразумения за въздухоплавателни услуги европейско общо авиационно пространство всеобхватни споразумения за въздухоплавателни услуги всеобхватни споразумеЕмил Железов Калина Балева

BIBLIOGRAPHY

[ 1] Judgment of the Court of 5 November 2002 in Case C-476/98: Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure by a Member State to fulfil its obligations — Conclusion and application by a Member State of a bilateral ”open skies” agreement with the United States of America ), https://publications.europa.eu/en/publicati...

[2] Reglament (EO) № 847/2004 — pregovori i prilagane na sporazumeniyata otnosno vazduhoplavatelnite uslugi mezhdu darzhavite-chlenki i treti strani
( [2] Регламент (ЕО) № 847/2004 — преговори и прилагане на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни )

[3] Abate M., Christidis P., Economic effects of the EU external aviation policy, EUR 28531 EN, doi:10.2760/97271,2017, http://publications.jrc.ec.europa.eu/reposi...

[4] External Aviation Policy, https://ec.europa.eu/transport/modes/air/in... aviation/external_aviation_policy_en.

[5] https://publications.europa.eu/en/publicati... 87f954807033

[6] AN OVERVIEW OF THE AIR SERVICES AGREEMENTS CONCLUDED BY THE EU

[7] COM(2012) 556 final Vanshnata politika na ES v oblastta na vazduhoplavaneto — posreshtane na badeshtite predizvikatelstva, Bryuksel, 27.9.2012 g.
( [7] COM(2012) 556 final Външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването — посрещане на бъдещите предизвикателства, Брюксел, 27.9.2012 г. )

[8] INFORMATION NOTE-EU external aviation policy: why does the EU want to modify air service agreements between its member States and partner countries? https://ec.europa.eu/.../2005_10_12_info_no...

[9] The EU`s External Aviation Policy - Addressing Future Challenges , https://ec.europa.eu/transport/sites/transp...

[10] Strategiya za vazduhoplavaneto v Evropa, 2015g., Evropeyska komisiya COM(2015) 598 final
( [10] Стратегия за въздухоплаването в Европа, 2015г., Европейска комисия COM(2015) 598 final )

[11] {COM(2005)79 final}”Developing the agenda for the Community’s external aviation policy”

[12] European Civil Aviation Handbook: Part I. Regulations and Directives, https://ec.europa.eu/transport/modes/air/in...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките