Научен доклад ID 1980 : 2020/3
СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ – ПРАВНИ, ДАНЪЧНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ

Емилия Вайсилова

Приемането на България в Европейския съюз доведе до множество промени в данъчното законодателство на страната. Тези промени наложиха нов подход към данъчното третиране на спедиторската услуга по Закона за данък върху добавената стойност. Тази материя през годините претърпя редица промени. Целта на настоящата разработка е да се разгледа въпроса свързан с извършването на спедиторската дейност, както при осъществяване на международен транспорт на стоки, така и при транспорт на стоки между държави-членки на Европейския съюз. Особено внимание в разработката, се отделя на данъчното третиране на този вид дейност по Закона за данък върху добавената стойност.


спедиторска услуга облагане на спедиторската услуга по Закона за ДДС счетоводно отчитане на спедиторската услуга.forwarding service taxation of the forwarding service under the VAT Act accounting of the forwarding service.Емилия Вайсилова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zakon za danan varhu dobavenata stoynost, v sila ot 01.07.2007 g., posledno izm. i dop. DV. br.71 ot 11 Avgust 2020g.
( [1] Закон за данън върху добавената стойност, в сила от 01.07.2007 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г. )

[2] Pravilnik za prilagane na Zakona za DDS, v sila ot 01.07.2007 g., posledno izm. DV. br.57 ot 26 Yuni 2020g.
( [2] Правилник за прилагане на Закона за ДДС, в сила от 01.07.2007 г., последно изм. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2020г. )

[3] Targovski zakon, v sila ot 1.07.1991 g., posledno izm. i dop. br. 64 ot 18.07.2020 g., v sila ot 21.08.2020 g.
( [3] Търговски закон, в сила от 1.07.1991 г., последно изм. и доп. бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г. )

[4] Reglament za izpalnenie (ES) № 282/2011 na Saveta ot 15 mart 2011 g. za ustanovyavane na merki za prilagane na Direktiva 2006/112/EO otnosno obshtata sistema na danaka varhu dobavenata stoynost /Reglamenta/, v sila ot 01.07.2011 g. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/...
( [4] Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Регламента/, в сила от 01.07.2011 г. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките