Научен доклад ID 1979 : 2020/3
ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАНЪЦИ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ОТ НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СМЕТКИ В ОБЩНОСТТА

Десислава Йосифова

В доклада се прави преглед на екологичните данъци, като една от допирните точки между екологичното счетоводство и системата за националните сметки (СНС), изхождайки от концепцията, че самата СНС – представлява сечение между 3 научни области - счетоводството, статистиката и макроикономиката.

Прави се характеристика на видовете екологични данъци в контекста на ESA 2010, като специално внимание се отделя на възможни насоки за аналитичен преглед върху приходите от екологични данъци в държавите-членки (ДЧ) на ЕС, както и конкретно на постъпленията от екологични данъци и такси, свързани с транспорта.

Макроикономическото въздействие от потенциалното увеличаване на данъчните ставки при екологичните данъци за единното европейско пространство е в етап на сериозно обмисляне. Като цяло високите равнища на данъците върху трудовите доходи в ЕС, заедно с относително ниската данъчна тежест под формата на различни други данъци вкл. екологичните, се считат за индикативна възможност за изместване на данъчната тежест от трудовите доходи в посока по-адекватно екологично данъчно облагане.


екологичен данък; екологично счетоводство; енергиен данък; транспортни данъци и такси; данък върху замърсяванетоenvironmental tax; environmental accounting; energy tax; transport taxes and fees; pollution taxДесислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1] Grozdev, S., L. Tsenova Teoretichno izsledvane i prognoza za razvitie na kragovata ikonomika za nyakoi otrasli v Republika Balgariya, Sbornik dokladi, MNK „Kragova ikonomika i ustoychivi finansi. Savremenni perspektivi“, VUZF, Sofiya, 24.10.2019
( [1] Гроздев, С., Л. Ценова Теоретично изследване и прогноза за развитие на кръговата икономика за някои отрасли в Република България, Сборник доклади, МНК „Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи“, ВУЗФ, София, 24.10.2019 )

[2] Reglament (ES) № 549/2013 otnosno Evropeyskata sistema ot natsionalni i regionalni smetki v ES
( [2] Регламент (ЕС) № 549/2013 относно Европейската система от национални и регионални сметки в ЕС )

[3] Reglament (ES) № 691/2011 za evropeyski ikonomicheski smetki za okolnata sreda
( [3] Регламент (ЕС) № 691/2011 за европейски икономически сметки за околната среда )

[4] Government Finance Statistics GFS Manual, IMF, 2014

[5] System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) - Central Framework, Manual, United Nations, New York, 2014

[6] https://www.nsi.bg/ - sayt na NSI, rubrika Statisticheski danni – Okolna sreda
( [6] https://www.nsi.bg/ - сайт на НСИ, рубрика Статистически данни – Околна среда )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките