Научен доклад ID 1971 : 2020/3
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРУДОВИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Нина Гергова

В статията се разглежда трудовия пазар в България, който е изправен през предизвикателствата на икономическа криза, както и са отчетени и негативните последици от COVID-19. Представят се безработицата и пазара на труда, като са разгледани основните тенденции в развитието им и са определени факторите на влияние. Извършен е анализ на заетостта и безработицата, чрез определяне на коефициентите на заетост и безработица.

Демографската криза и растящата емиграция, застаряващото население, намаляване броя на хората в трудоспособна възраст, изтичането на квалифицирана работна ръка към платежоспособния европейски трудов пазар са основни неблагоприятни фактори, които влияят негативно на развитието на икономиката и съответно върху състоянието на трудовия пазар.

Намаляването на търсенето на услуги, свиването на пазарите, ограничените инвестиции за развитие доведоха до отрицателни тенденции на пазара на труда и увеличение на регистрираната безработица, която се превръща в траен икономически и социален проблем.

Специално внимание се отделя на важността на образованието, квалификацията и компетенциите на хората и влиянието, което те оказват върху икономическия растеж. Като сериозен проблем е отчетен недостигът на квалифицирана работна ръка, което се явява сериозна заплаха за развитието на икономиката.


трудов пазар криза икономика конкуренция безработица заетостlabor market crisis economy competition unemployment employmentНина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalen statisticheski institut, https://www.nsi.bg/
( [1] Национален статистически институт, https://www.nsi.bg/ )

[2] Eurostat, http://ec.europa.eu

[3] Keyns Dzh., Obshta teoriya za zaetostta, lihvata i parite, izd. kashta „Hristo Botev“, Sofiya, 1993.
( [3] Кейнс Дж., Обща теория за заетостта, лихвата и парите, изд. къща „Христо Ботев“, София, 1993. )

[4] Slavova-Nocheva, M., Ikonomicheski aspekti na sigurnostta i konkurentosposobnostta v usloviya na kriza, VTU „T. Kableshkov”, Godishnik 2/2011, ISSN 1314-362X
( [4] Славова-Ночева, М., Икономически аспекти на сигурността и конкурентоспособността в условия на криза, ВТУ „Т. Каблешков”, Годишник 2/2011, ISSN 1314-362X )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките