Научный доклад ID 1970 : 2020/3
АНАЛИЗ НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – 91“ АД ЧРЕЗ МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Орлин Колев

Масовата приватизация е процес на мащабна трансформация на държавен капитал в частен. В исторически план, този процес е социално справедлив, от гледна точка, че предприятията, който са били държавна собственост са изграждани и развивани във времето от населението и при преход от планова икономика към пазарна, съответно собствеността следва да премине от централизирано - държавна в частна собственост.

В първия етап на масова приватизация взимат участие специално лицензирани от Комисията за ценни книжа и фондови борси /понастоящем Комисия за финансов надзор/ 81 броя приватизационни фондове и индивидуални инвеститори – граждани. Общо в първата вълна от масовата приватизация на трите тръжни сесии са предложени приблизително 84.8 милиона акции от 1 050 държавни предприятия, от които приватизационните фондове придобиват приблизително 60 милиона акции а индивидуалните инвеститори – граждани придобиват малко над 9 милиона акции.

Целта на настоящата статия е да разгледа и анализира промяната на собствеността на конкретно държавно предприятие а именно „Товарни превози – 91“АД – гр. Видин, като са систематизирани и изведени участниците и по етапната трансформация на капитал през трите тръжни сесии. Предприятието „Товарни превози – 91“ АД е част от портфейла на Национален приватизационен фонд „Транспорт“ АД /понастоящем „Български транспортен холдинг“АД – гр. Пловдив/.


Масова приватизация инвестиционни бонове раздържавяване приватизационни фондовеMass privatization investment vouchers privatization privatization fundsОрлин Колев

BIBLIOGRAPHY

[1] Kolektiv, Katalog na predpriyatiyata vklyucheni v spisaka za masova privatizatsiya, Ministerski savet, Tsentar za masova privatizatsiya, 1996g., Sofiya,
( [1] Колектив, Каталог на предприятията включени в списъка за масова приватизация, Министерски съвет, Център за масова приватизация, 1996г., София, )

[2] Kolektiv, Kak da uchastvame v masovata privatizatsiya /spravochnik/, Serdika konsult, 1995g., Sofiya,
( [2] Колектив, Как да участваме в масовата приватизация /справочник/, Сердика консулт, 1995г., София, )

[3] Ofitsialen internet sayt na Balgarski transporten holding AD ,
( [3] Официален интернет сайт на Български транспортен холдинг АД , )

[4] Ofitsialen internet sayt na Targovskiya registar na Agentsiyata po vpisvaniyata kam Ministerstvo na pravosadieto ,
( [4] Официален интернет сайт на Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието , )

[5] Ofitsialen internet sayt na Komisiyata za finansov nadzor ,
( [5] Официален интернет сайт на Комисията за финансов надзор , )

[6] Ofitsialen internet sayt na Balgarska fondova borsa Sofiya AD .
( [6] Официален интернет сайт на Българска фондова борса София АД . )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie