Научный доклад ID 1968 : 2020/3
ВИДОВЕ ГРАФИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО.ГРАФИКЪТ КАТО ОСНОВЕН АТРИБУТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Димитър Атанасов Калошев

Изпълнението на инфраструктурните проеки в строителството е изправено пред една нехарактерна за другите отрасли специфика, състояща се в множество особености – голяма продължителност на инвестиционния цикъл, значителни финансови средства, индивидуални условия на всеки строителен проект. Чрез разработването на ресурсните графици (диаграма на работната ръка, график на строителните материали, график на използваните строителни материали, диаграма на капиталните вложения) се проследява динамиката в хода на изпълнението на проекта, както на използваната работна ръка, необходима механизация, така и на финансовите средства..

Поради спецификата на всеки един строителен проект и необходимостта от координация на участнците в строителния процес, календарните графици спомагат и за избягването на различни рискови ситуации (ненавременна доставка, липса на координация, финансов дефицит) , свеждането им до минимум и своевременното им отстраняване.

В разработения доклад е анализирано значението на календарните графици като ключов фактор в изпълнението на инфраструктурните проекти, определяйки зависимостта и последователността на строителните дейности, техният количествен обем и необходимите трудови и финансови ресурси за всеки един етап от изпълнението на проекта и като основен атрибут за управлението на проекта.


графици строителни графици управление на проекти строителни проектиschedules construction schedules project management construction projectsДимитър Атанасов Калошев

BIBLIOGRAPHY

[1] Sakarev. I., Organizatsiya i upravlenie na stroitelstvoto, S., 1997
( [1] Сакарев. И., Организация и управление на строителството, С., 1997 )

[2] Metodicheski ukazaniya za popalvane na proektna dokumentatsiya, otsenka i upravlenie na investitsionni proekti, Direktsiya „Upravlenie na sredstvata ot Evropeyskiya sayuz“, 2007,
( [2] Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и управление на инвестиционни проекти, Дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз“, 2007, )

[3] Weaver. P., A brief history of scheduling”, 2006

[4] Zafirova,M.”Sazdavane na dinamichen model za upravlenie na izpalnenieto na infrastrukturni obekti”,nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii”, 3 /2, br. 17, 2019, https://mtc-aj.com/
( [4] Зафирова,М.”Създаване на динамичен модел за управление на изпълнението на инфраструктурни обекти”,научно списание “Механика Транспорт Комуникации”, 3 /2, бр. 17, 2019, https://mtc-aj.com/ )

[5] Zafirova M.”Organizatsiya i upravlenie na stroitelstvoto v usloviyata na pazarno stopanstvo”, ISBN 978-954-12-0270-8, gr. Sofiya 2019g.
( [5] Зафирова М.”Организация и управление на строителството в условията на пазарно стопанство”, ISBN 978-954-12-0270-8, гр. София 2019г. )

[6] Zafirova M. ”Vliyanie na PBZ za upravlenieto na riskovete pri obekti na transportnata infrastruktura”,nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” tom13, 3 / 2015, https://mtc-aj.com/
( [6] Зафирова М. ”Влияние на ПБЗ за управлението на рисковете при обекти на транспортната инфраструктура”,научно списание “Механика Транспорт Комуникации” том13, 3 / 2015, https://mtc-aj.com/ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie