Научен доклад ID 1966 : 2020/3
ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗЕМЕТРЪС СПОРЕД ЕВРОКОД 8

Стойна Любенова Костова

Изчисляването на фундаментните конструкции на земетръс се извършва според Еврокод 8, и неговите части от 1 до 6. В част 1 са дадени общите изисквания и правила при изчисляването строителните конструкции на сеизмични въздействия и правилата за изчисляване на сгради на замеръс. В нашата страна по Националното приложение към последния стандарт са приети типове земна основа от А до Е, за разлика от препоръчаните в [3]. Главният параметър, характеризиращ коравинатa на земната основа при натоварване от земетръс е модулът на срязване G. С особено внимание трябва да се подхожда при почви склонни към „втечняване”. В статията са описани почвите, при които нарастването на порния натиск при циклично натоварване и при земетръс, води до загуба на якост или т.нар.”втечняване”. Разгледани са разликите между препоръчаните еластични спектри на реагиране за хоризонтална и за вертикална компонента на сеизмичното въздействие според Еврокод 8-1, и Националното приложение към този стандарт. Дадени са особеностите при използването на якостните параметри, които характеризират земната основа от свързани и несвързани почви в условията на земетръс. Разгледано е влиянието на топографските фактори при стабилността на склонове и откоси. Дадени са особеностите за определяне на сеизмична инерционна сила в хоризонтално и вертикално направление при псевдостатичните анализи. Статията акцентира върху особеностите на прилагане на Еврокод 8-1 в нашата страна.


Еврокод 8 земетръс втечняване на пясъци псевдостатичен анализ спектър на реагиране.Eurocode 8 earthquake liquefaction of sands pseudostatic analysis spectrum of response.Стойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 1998-5(Evrokod 8-5): Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya Chast 5: Fundamenti, podporni konstruktsii i geotehnicheski aspekti, 2007
( [1] БДС ЕN 1998-5(Еврокод 8-5): Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти, 2007 )

[2] BDS EN 1998-5:2005/NA:2012 Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya Chast 5: Fundamenti, podporni konstruktsii i geotehnicheski aspekti Natsionalno prilozhenie 2012, posledno izmenenie 2015 g.
( [2] БДС EN 1998-5:2005/NA:2012 Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти Национално приложение 2012, послeдно изменение 2015 г. )

[3] BDS EN 1998-1:Evrokod 8-1: Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya Chast 1: Obshti pravila, seizmichni vazdeystviya i pravila za sgradi,2006
( [3] БДС ЕN 1998-1:Еврокод 8-1: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради,2006 )

[4] BDS EN 1997-1(Evrokod 7): Geotehnichesko proektirane. Chast 1: Osnovni pravila. BDS. EN 1997-1, 2004.
( [4] БДС ЕN 1997-1(Еврокод 7): Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. БДС. EN 1997-1, 2004. )

[5] BDS EN 1998-1:2005/NA:2012, Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya Chast 1: Obshti pravila, seizmichni vazdeystviya i pravila za sgradi Natsionalno prilozhenie,2012
( [5] БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради Национално приложение,2012 )

[6] BDS 676-1985. Pochvi stroitelni. Klasifikatsiya, 1985
( [6] БДС 676-1985. Почви строителни. Класификация, 1985 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките