Научен доклад ID 1965 : 2020/3
ГОЛЕМИТЕ СЛАБОСТИ НА ИНЖЕНЕРИНГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТНИ ТУНЕЛИ У НАС

Чавдар Колев

Стана традиция у нас строителството на пътните тунели да бъде възлагано на инженеринг. По този начин администрацията прехвърля целия риск върху изпълнителя. За тунелите този подход неминуемо води до огромни трудности пред изпълнителите и в крайна сметка - до по-скъпа реализация на проекта. Докладът изяснява съществените противоречия, които възникват систематично в инвестиционния процес при подобни казуси. Предложени са идеи за тяхното решаване. Тунелите се изграждат изцяло в подземна среда и проучването никога не може да бъде изчерпателно. Затова е необходимо в различните фази на проектиране да бъдат извършени постепенно максимални проучвания на геоложката среда и да бъдат проектирани необходимите оптимални укрепителни конструкции и тунелната облицовка. В доклада са представени аргументи, че не е оправдано възложителят да прехвърля огромния риск на изпълнителя. Отбелязано е, че няма норми за обхвата на геоложкото проучване за тунелите, но има други индиректни показатели, по които да се изготви техническото задание и да се контролират резултатите. Принизената роля на консултантите по проекта е подложена на критика. Представени са съвременни високотехнологични решения на проблема посредством решаване на оптимизационни задачи и изкуствен интелект. Изводите потвърждават, че инжинирингът по-често води до по-скъпи проекти. Резултатите от прилагането на правилата на Жълтата и Червената книга на FIDIC у нас при строителството на пътни и железопътни тунели са сравнени и са направени редица изводи. Последователно са анализирани подходите при съставянето на тръжните условия и на техническите задания за изграждане на тунели у нас и са показани уязвимите места, които носят висок риск. Отчетено е, че Жълтата книга крие прекалено висок риск за строителите. Цитирани са основните моменти в новата Изумрудена книга на FIDIC, посветена специално на подземното строителство. Изтъкнати са преимуществата на тази книга пред останалите и е подчертана необходимостта от нейното бързо прилагане у нас.


тунели оптимизация проучване Изумрудена книга FIDIC риск.tunnels optimization investigation Emerald book FIDIC riskЧавдар Колев

BIBLIOGRAPHY

[1] FIDIC – Жълт – ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ.

[2] FIDIC Cherven - Dogovorni usloviya za stroitelstvo i inzheneringovi raboti, proektirani ot vazlozhitelya”.
( [2] FIDIC Червен - Договорни условия за строителство и инженерингови работи, проектирани от възложителя”. )

[3] FIDIC – Izumruden - Dogovorni usloviya za podzemni raboti .
( [3] FIDIC – Изумруден - Договорни условия за подземни работи . )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките