Научен доклад ID 1962 : 2020/3
ВИДОВЕ ДОГОВОРИ ПРИЛАГАНИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕТРОТО В СОФИЯ

Ангел Христов Ангелов

След присъединяването на България към Европейския съюз изграждането на метрополитена в гр. София значително се ускорява. Неговото изпълнение е включено в Оперативна програма „Транспорт 2007-2013“ и Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г.

За реализирането на инфраструктурните проекти в страната са регламентирани правни норми, съдържащи се в юридическите актове – закони (закон за устройство на територията, закон за обществените поръчки и др.), правилници и наредби за проектиране, за изпълнение и приемане на строително монтажните работи, за безопасни условия на труд, норми за проектиране и използване на производствените ресурси, различни видове указания, разпоредби, предупредителни и забранителни актове, документи за задачите и задълженията на участниците, договори за взаимоотношенията между участниците, много текущи заповеди и др.

Всеки строителен обект е специфичен и е необходима координация между участнците в строителния процес през целия период на изграждането му. С прилагането на различни договори от националната и международна практика се цели избягването на различни рискови ситуации и правни спорове между участниците.

В разработения доклад е разгледана нормативната уредба в страната и прилагането на национални и международни договори при изграждането на метрополитена в гр. София.


договор метрополитен-София FIDICcontrol contractions FIDICАнгел Христов Ангелов

BIBLIOGRAPHY

[1] Operativna programa „Transport 2007-2013“, Ministerstvo na transporta,
( [1] Оперативна програма „Транспорт 2007-2013“, Министерство на транспорта, )

[2] Operativna programa „“Transport i transportna infrastruktura” 2014 - 2020 g. Ministerstvo na transporta,
( [2] Оперативна програма „“Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. Министерство на транспорта, )

[3] Zafirova M.”Organizatsiya i upravlenie na stroitelstvoto v usloviyata na pazarno stopanstvo”, ISBN 978-954-12-0270-8, gr. Sofiya 2019g.
( [3] Зафирова М.”Организация и управление на строителството в условията на пазарно стопанство”, ISBN 978-954-12-0270-8, гр. София 2019г. )

[4] Zafirova M. ”Vliyanie na PBZ za upravlenieto na riskovete pri obekti na transportnata infrastruktura”,nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” tom13, 3 / 2015, https://mtc-aj.com/
( [4] Зафирова М. ”Влияние на ПБЗ за управлението на рисковете при обекти на транспортната инфраструктура”,научно списание “Механика Транспорт Комуникации” том13, 3 / 2015, https://mtc-aj.com/ )

[5] Zafirova M.,”The role of human resources in the implementation of the investment policy in the railway infrastructure” , 2018,XVIII International Scientific-expert Conference on Railways RAILCON ’18, Niš, Serbia October 11 – 12, 2018, http://railcon.rs/ISBN 978-86-6055-105-6

[6] Spasova A., Zh. Mancheva, R. Petrova „Mezhdunarodni tipovi dogovori za stroitelstvo i prilozhenieto im v Balgariya“, Godishnik na UASG 2019 t.52,br.4,
( [6] Спасова A., Ж. Манчева, Р. Петрова „Международни типови договори за строителство и приложението им в България“, Годишник на УАСГ 2019 т.52,бр.4, )

[7] Kostova St., „The technical methods for building of Sofia-metropolitan“, XVIII, International Scientific-expert Conference on Railways RAILCON ’18, Niš, Serbia, ISBN 978-86-6055-105-6,

[8] Zakon za obshtestvenite porachki, DV br. 28 ot 2004 g.,
( [8] Закон за обществените поръчки, ДВ бр. 28 от 2004 г., )

[9] Zakon za ustroystvo na teritoriyata, DV br. 65 ot 22 yuli 2003
( [9] Закон за устройство на територията, ДВ бр. 65 от 22 юли 2003 )

[10] FIDIC- Zhalta kniga - Dogovor za proektirane-stroitelstvo
( [10] FIDIC- Жълта книга - Договор за проектиране-строителство )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките