Научен доклад ID 1961 : 2020/3
ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ И ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА СКОРОСТ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ

Руско Вълков, Юри Тодоров, Светослава Димитрова

В предложения доклад е разгледано и анализирано техническото състояние на железния път /неговите основни елементи/, като фактор от който в най-голяма степен зависи експлоатационната скорост с която се движи подвижния железопътен състав. Посочени са основните параметри на железопътната мрежа на Република България. Посочена е общата разгъната дължина на съществуващата железопътна инфраструктура в страната, средната и гъстота на кв.км. територия и са посочени, и анализирани генералните стратегии за развитие и усъвършенстване на състоянието на мрежата, с цел осъвременяване и успешно приобщаване към Транс-Европейската транспортна мрежа.

Производственият капацитет на НКЖИ, в качеството й на единствен инфраструк-турен управител на железопътна инфраструктура в Република България, е 28 000 хил. влак-километра за товарни превози и 35 000 хил. влак-километра за пътнически превози. Средната използваемост на капацитета в последните няколко години е около 66%. Само в определени железопътни участъци и линии, се достига до повишено насищане на капацитета и то поради извършване на ремонти на железния път и съоръженията в последните години.

Железопътната мрежа на България, все още се разглежда като „затворена” най-вече поради недостатъчен брой изградени връзки с железопътните мрежи на съседните ни държави: Турция, Гърция, Сърбия и Румъния. Все още, България няма железопътна връзка с Република Македония, което силно ограничава възможностите за развитие на търговските отношения между съседните страни и особено на граничните ни региони.


железен път експлоатационна скорост подвижен състав оперативна съвместимост Транс-Европейска транспортна мрежаrailway operating speed rolling stock interoperability Trans-European transport networkРуско Вълков Юри Тодоров Светослава Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Valkov R., Zhelezopatna infrastruktura na Republika Balgariya – nachalo, razvitie, sastoyanie i perspektivi, 140 str., S., 2012, ISBN 978-954-12-0213-5
( [1] Вълков Р., Железопътна инфраструктура на Република България – начало, развитие, състояние и перспективи, 140 стр., С., 2012, ISBN 978-954-12-0213-5 )

[2] Strategiya za eksploatatsiya, poddrazhka i razvitie na zhelezopatnata infrastruktura v republika Balgariya za perioda 2019-2025
( [2] Стратегия за експлоатация, поддръжка и развитие на железопътната инфраструктура в република България за периода 2019-2025 )

[3] Valkov R., Izpalnenie na infrastrukturni proekti za integrirane na balgarskata zhelezopatna infrastruktura v Trans-evropeyskata transportna mrezha, Sbornik dokladi 12-ta mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU 2012, s. VІ-65-70, ISSN 1314-071H.
( [3] Вълков Р., Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа, Сборник доклади 12-та международна научна конференция ВСУ 2012, с. VІ-65-70, ISSN 1314-071Х. )

[4] Diskusionen forum “Novo nachalo za ustoychivo razvitie i upravlenie na zheleznitsite, platforma 2025-2030”
( [4] Дискусионен форум “Ново начало за устойчиво развитие и управление на железниците, платформа 2025-2030” )

[5] Lichen arhiv i Internet
( [5] Личен архив и Интернет )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките