Научен доклад ID 1959 : 2020/3
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ НОРМИТЕ НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ СОФИЯ – ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

Стойо Тодоров

Често при проектирането на реконструкции на жп линии се налага да се използват изключения от нормите. При реконструкция и модернизация на железния път и железопътните коловози в гарите има съществуващи постройки, пресичане на съществуващи железопътни линии и автомобилни пътища и съществуващи транспортни съоръжения (мостове, водостоци и тунели), които налагат изключение от нормите. Железопътен възел София се състои от 17 гари и спирки. Проектът за реконструкция предвижда разработването на няколко лота, като реконструкцията трябва да приведе железния път, железопътните гари, коловозите в гарите, пероните и прилежащата инфраструктура в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на регламент №1302/2014 за железопътната инфраструктура. Докладът е на база изпълнен проект за модернизация на жп участъци: „гара Волуяк – гара Биримирци“, „гара София през гара София север – гара Илиянци“ и „гара Казичене през гара Мусачево – гара Столник“.

Наредба 55 налага доста строги изисквания към проектирането на жп линии, жп гари и транспортни съоръжения. В същото време тя дава свобода на проектанта да обоснове изключения от нормите, като се позове на съществуващо положение, европейски правила и норми за оперативна съвместимост на железопътния транспорт.

Изключенията при конкретния проект за развитие на жп възел София имат и фундаментално значение, което да се вземе предвид при бъдещо допълване и промени в нормативната документация.


оперативна съвместимост проектиране на жп линии подсистема железен пътinteroperability railway design railway track subsystemСтойо Тодоров

BIBLIOGRAPHY

[1] Tehnicheski spetsifikatsii pa proekt „Instrument za podgotovka na zhelezopatni proekti po transevropeyskata transportna mrezha“, protsedura „Izbor na izpalnitel …“, obosobena pozitsiya 1, 2015, 43 stp.
( [1] Технически спецификации па проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежа“, процедура „Избор на изпълнител …“, обособена позиция 1, 2015, 43 стp. )

[2] Todorov S., Obosnovani izklyucheniya ot normite i iziskvaniyata po zadanieto na proekt za razvitie na zhp vazel Sofiya, dogovor 1, XVIII yubileyna nauchna konferentsiya po stroitelstvo i arhitektura VSU’2018, VSU ”L. Karavelov”, 18-20 oktomvri 2018, ISBN 1314-071X, tom 1, chast 7-9
( [2] Тодоров С., Обосновани изключения от нормите и изискванията по заданието на проект за развитие на жп възел София, договор 1, XVIII юбилейна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2018, ВСУ ”Л. Каравелов”, 18-20 октомври 2018, ISBN 1314-071X, том 1, част 7-9 )

[3] Popov V., Development of railway junction Sofia based of project for reconstruction and modernization, V International scientific conference summer session, Industry 4.0, 24-27.06.2020, Varna, Bulgaria, International Scientific Journal, Trans Motauto World, Vol. 5 (2020), Issue 2, ISSN (Print) - 2367-8399, ISSN (Online) - 2534-8493, pg(s) 56-59

[4] Naredba №55 ot 29 yanuari 2004 g. za proektirane i stroitelstvo na zhelezopatni linii, zhelezopatni gari, zhelezopatni prelezi i drugi elementi ot zhelezopatnata infrastruktura (Obn., DV, br. 18 ot 05.03.2004 g.).
( [4] Наредба №55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (Обн., ДВ, бр. 18 от 05.03.2004 г.). )

[5] Reglament (ES) N1302/2014 COMMISSION REGULATION (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union, Official Journal of the European Union, L 356/228-393
( [5] Регламент (ЕС) N1302/2014 COMMISSION REGULATION (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union, Official Journal of the European Union, L 356/228-393 )

[6] Kutsarova-Dimitrova K., Kritichni uchastatsi ot zhelezopatnata infrastruktura pri spirane za poddarzhane na opredelena maksimalna skorost, Godishnik na UASG, Sofiya, tom 53, br. 2, 2020 g., ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online), https://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_An...
( [6] Куцарова-Димитрова К., Критични участъци от железопътната инфраструктура при спиране за поддържане на определена максимална скорост, Годишник на УАСГ, София, том 53, бр. 2, 2020 г., ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online), https://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_An... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките