Научен доклад ID 1956 : 2020/3
ЕДИН ОСОБЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Антония Манолова

В настоящата работа е споделен опит от преподаването на основни технически дисциплини, в частност „Съпротивление на материалите“. Основната цел на обучението е да спомогне за изграждането на основа и за развиване на практически умения и навици за решаване на важни технически задачи с практическа насоченост, в редица области на механиката на деформируемото твърдо тяло. Обучаемите се запознават с основните теоретични модели и задачи, свързани с поведението на носещите едномерни конструктивните елементи (равнинни и пространствени) и с методите за изследването им. Обучението по „Съпротивление на материалите“ цели студентите да усвоят решаването и донякъде съставянето на теоретични модели (изчислителни схеми) на действителни едномерни конструктивни елементи. Предметът е първата приложно - инженерна дисциплина в курса на обучение и изисква от студентите мотивация, старателно и системно усвояване на материала. Наблюдават се трудности при възприемането и разбирането на теорията и задачите. Показан е подход за поднасяне на учебния материал, целящ повишаване вниманието на обучаемите студенти, подобряване контакта с преподавателя, повишаване качеството на учебния процес. За постигане на тези цели е използван графичен таблет, като основно средство за визуализацията на преподавания материал. Направени са някои изводи за използването на съвременни технически средства в процеса на обучение.


съпротивление на материалите методика графичен таблетStrength of materials methodology graphic tabletАнтония Манолова

BIBLIOGRAPHY

[1] Aleksandrov V., Nedev V., Saprotivlenie na materialite, VTU „T. Kableshkov“, Sofiya, 2005.
( [1] Александров В., Недев В., Съпротивление на материалите, ВТУ „Т. Каблешков“, София, 2005. )

[2] Antipesheva Tsv., Sashtnost, sastavyane i klasifikatsiya na zadachite po tehnicheska mehanika, Yubileyna nauchna sesiya “50 godini Hidrotehnicheski fakultet”, Izd. UASG – Sofiya, 1999. Tom.5. str. 91-95, 1999g.
( [2] Антипешева Цв., Същност, съставяне и класификация на задачите по техническа механика, Юбилейна научна сесия “50 години Хидротехнически факултет”, Изд. УАСГ – София, 1999. Том.5. стр. 91-95, 1999г. )

[3] Balabanov V., Nedev V., Lilkova-Markova S., Kindova-Petrova D., Za nyakoi aspekti pri kontrola i otsenyavaneto na znaniyata po obshto-tehnicheskite distsiplini. Yubileyna Mezhdunarodna nauchna konferentsiya,VSU„Lyuben Karavelov“,Sofiya, 2008,T. II-VIII 1-5
( [3] Балабанов В., Недев В., Лилкова-Маркова С., Киндова-Петрова Д., За някои аспекти при контрола и оценяването на знанията по общо-техническите дисциплини. Юбилейна Международна научна конференция,ВСУ„Любен Каравелов“,София, 2008,Т. II-VIII 1-5 )

[4] Bøggild, P,

[LearningLabDTU], (18.01.2011), Tool: Wacom Pad in Teaching, Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=8gG99_eD_JA...

[5] Studying mathematics at Darmstadt, 2020, TU Darmstadt, Retrieved from: https://www.mathematik.tu-darmstadt.de/fb/i...

[6] Wacom One, CTL-471, Wacom, CA, USA, https://www.wacom.com/en-in/products/pen-ta...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките