Научен доклад ID 1955 : 2020/3
РАВНИННИ МОДЕЛИ ОТ КУРСА ПО СТРОИТЕЛНА СТАТИКА В СРЕДА НА RuckZuck 5.0

Антония Манолова

Курсът по „Строителната статика“ има за цел, да даде основни познания и да развие практически умения, необходими за изчисляване на строителни конструкции, съставени от едномерни елементи при статично натоварване. Към този тип конструкции, наричани още прътови, се отнасят различните видове греди, рамки, ферми, дъги, както и смесените системи. По-разширени познания в курса се дават по теми, съществени за студентите по специалност „Транспортното строителство“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ – отчитане на подвижни товари, построяване на гранични диаграми. Придобитите знания по дисциплината ще служат за основа при усвояването на знания по специалните инженерни дисциплини, както и за оразмеряване и проектиране на строителни конструкции. Основно внимание се отделя на класическите методи за изчисляване на статически определими и статически неопределими системи в линейна постановка. Това е необходим етап в обучението, тъй като идеите на класическите методи са в основата на компютърните методи за автоматизирано изчисляване на конструкциите. В курса, студентите се запознават с компютърната програма RuckZuck5.0 за решаване на равнини системи. В настоящата работа е споделен опит в преподаването и усвояването на умения за работа с тази програма. Обучението е предназначено, да създаде у студентите умения и навици за моделиране и изследване на множество конструкции.


строителна статика равнинни модели RuckZuck 5.0structural mechanics plane models RuckZuck5.0Антония Манолова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bankov B., Stroitelna statika, chast І i ІІ, UASG – UIK, Sofiya, 2001.
( [1] Банков Б., Строителна статика, част І и ІІ, УАСГ – УИК, София, 2001. )

[2] Simeonov S., Statika na stroitelnite konstruktsii, chast І i ІІ, Tehnika, Sofiya, 1993.
( [2] Симеонов С., Статика на строителните конструкции, част І и ІІ, Техника, София, 1993. )

[3] Karamanski T., R. Rangelov, Metodichno rakovodstvo za reshavane na zadachi po stroitelna statika, Tehnika, Sofiya, 1976.
( [3] Карамански Т., Р. Рангелов, Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика, Техника, София, 1976. )

[4] Baychev I., Pomoshtni tablitsi po stroitelna mehanika za stroitelniya i transportniya fakultet, chast І – stroitelna statika, UASG, Sofiya, 1994.
( [4] Байчев И., Помощни таблици по строителна механика за строителния и транспортния факултет, част І – строителна статика, УАСГ, София, 1994. )

[5] https://www.tugraz.at/en/institutes/ifb/sof...

[6] http://www.ruckzuck.co.at

[7] http://www.ruckzuck.co.at/Download.aspx

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките