Научен доклад ID 1948 : 2020/3
МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА УМОРНА ЯКОСТ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВАГОННА ТАЛИГА

Ваньо Ралев

Надеждната работа на ходовата част на подвижен железопътен състав и в частност на пътническите талиги е един от основните въпроси, с които ежедневно се сблъскват в своята работа конструкторите, ремонтният и експлоатационен персонал, заети с проектирането, конструирането, производството, експлоатацията и ремонта на тези важни и отговорни за безопасността на движението елементи. Качеството на превозния процес като цяло, опазването живота и здравето на пътниците, както и съхраняването на превозваните товари, в пряка степен зависят от състоянието на ходовите части, в това число и от качеството, надеждността, безотказността, дълготрайността на талигите на железопътните возила и изграждащите ги елементи. Надеждността на техническите системи зависи от състоянието на елементите им през целият период на експлоатация. Елементите на вагонните талиги са подложени на циклични натоварвания. За настъпване на уморно разрушаване в публикацията се посочват редица съществуващи методики на изчисления, статистически наблюдения и изпитвания. В настоящата публикация са систематизирани методите за изчисление на елементи от вагонна талига на уморна якост. Анализирани са унифицираният метод на UIC/ORE в модификация “R-метод” с оценка по диаграмата “σmax - r”, известна като диаграма на Мур-Комерс-Джаспер и по диаграмата на Гудман, препоръчана в бюлетина В12/RP17 на ERRI.


подвижен железопътен състав вагонна талига уморна якост.rolling stock wagon bogie fatigue strengthВаньо Ралев

BIBLIOGRAPHY

[1] Penchev Ts., Atmadzhova D. Yakost i dalgotraynost na avtomobilna i zhelezopatna tehnika., VTU, S. 2007
( [1] Пенчев Ц., Атмаджова Д. Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника., ВТУ, С. 2007 )

[2] Penchev Ts., Atmadzhova D. Otnosno nyakoi izhodni postanovki, printsipi i kriterii pri opredelyane koefitsienta na sigurnost za umorna yakost na transportni konstruktsii, MNK ”TRANSPORT”, 2009g br.3, reg. No: 0424, str. VІ-61 do VІ-67, ISSN N2367-6620, https://mtc-aj.com/library/424.pdf
( [2] Пенчев Ц., Атмаджова Д. Относно някои изходни постановки, принципи и критерии при определяне коефициента на сигурност за уморна якост на транспортни конструкции, МНК ”ТРАНСПОРТ”, 2009г бр.3, рег. No: 0424, стр. VІ-61 до VІ-67, ISSN N2367-6620, https://mtc-aj.com/library/424.pdf )

[3] Atmadzhova D., The Bulgarian State Railways experience in determining fatigue strength of rolling stock structures, XVI Conference RAILCON‘14 Niš, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering October, 2014, pp.69-72 , http://www.railcon.rs/zbornik/Proceedings RAILCON `14.pdf

[4] Nikolov V., Yakost i dalgotraynost na avtomobilna i zhelezopatna tehnika. Rakovodstvo za uprazhneniya., http://tt.vtu.bg/learning/Rykovodstvo_upraz...
( [4] Николов В., Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника. Ръководство за упражнения., http://tt.vtu.bg/learning/Rykovodstvo_upraz... )

[5] Аtmadzhova D., Some data for calculation of fatigue in probabilistic aspect of railway vehicles., XIV Conference RAILCON”10 takes place in Nis, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering on 07 - 08 October, 2010, http://www.railcon.rs/zbornik/ZBORNIK ZELKON 10.pdf

[6] ERRI (ORE) QUESTION B12 Standardisation des Wagons Rapport №17, Utrecht 1977-1980

[7] DVS-1612, 2017 Design and endurance strength analysis of steel welded joints in rail-vehicle construction

[8] Slavchev S. Optimizatsiya na izchislitelniya protses pri izpolzvane na chisleni metodi za izchislyavane na yakostta na kosha na tovarni vagoni, avtoreferat, TU-Sofiya, 2015
( [8] Славчев С. Оптимизация на изчислителния процес при използване на числени методи за изчисляване на якостта на коша на товарни вагони, автореферат, ТУ-София, 2015 )

[9] TGL 19340, DDR-Standard Dauerfestigkeit der Maschinenbauteile. Berlin: Verlag für Standard, 1984

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките