Научен доклад ID 1947 : 2020/3
ДИАГНОСТИКА НА БУКСОВИ РОЛКОВИ ЛАГЕРИ ПРИ ПЛАНОВИ РЕМОНТИ НА ПЖПС

Людмил Паскалев

Една от главните задачи, стоящи пред подвижния състав на Българските държавни железници, се явява повишаване на експлоатационната надеждност.

От експлоатационния опит при ремонта на подвижния състав е известно, че при съществуващите методи на експлоатация и ремонт, след изтичане на определен период от време, вагоните влизат за планов ремонт, без да се отчита фактическото им техническо състояние. Това не позволява по-нататъшната експлоатация на вагоните преди влизане за планов ремонт, въпреки, че те имат още ресурс. Търкалящите лагери в голяма степен определят експлоатационните показатели на подвижния състав.. Техническото им състояние зависи от много фактори. Всичко това налага необходимостта да се намерят такива методи и средства, които биха позволили с малка загуба на време и с необходимата точност да се осъществява оперативна диагностика на елементите на буксовите ролкови лагери на подвижния железопътен състав с цел определяне тяхното реално техническо състояние в момента на влизане за ремонт. Това трябва да става чрез налична контролна измервателна техника и технология, не изискваща висока квалификация от персонала, извършващ измерванията.

Целта на настоящия доклад е да анализира и предложи технология за бързо диагностициране моментното техническо състояние на буксовите ролкови лагери при влизане на вагоните за планов ремонт.


подвижен състав букси и ролкови лагериOne of the main aims of the rolling stock of the Bulgarian State Railways is to increase its operational reliabilityЛюдмил Паскалев

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките