Научен доклад ID 1944 : 2020/3
ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИНЕН АНАЛИЗ НА РАМА-КОНЗОЛНА ЧАСТ ЗА ТОВАРНИ ВАГОНИ

Добринка Атмаджова

Надеждността на техническите системи зависи от състоянието на елементите им през целият период на експлоатация. Качеството на превозния процес като цяло, опазването живота и здравето на пътниците, както и съхраняването на превозваните товари, в пряка степен зависят от състоянието на коша на подвижния състав, в това число и от качеството, надеждността, безотказността, дълготрайността на рамата на железопътните возила и изграждащите я елементи. Рамата като основен носещ елемент от коша на товарни вагони е подложена на всички вертикални и хоризонтални, статични и динамични натоварвания. Голямо е разнообразието на изчислителните схеми на конструкции рами за покрити, открити и специализирани товарни вагони. Необходимостта от изследване якостта на рама-конзолна част от действието на хоризонтално-надлъжни натоварвания възниква от все по-често възникващите произшествия със сблъсъци между подвижния железопътен състав и други превозни средства или обекти. Възниква необходимостта от вграждането в конструкцията на рама-конзолна част на енергопоглъщащи системи и „краш” елементи. В настоящата публикация се разглеждат различни конструкции на рама за товарни вагони и по-специално рама-конзолна част. Извършва се якостен анализ на съществуващи в експлоатация конструкции рами-конзолна част на платформени и открити товарни вагонии и освободени за вграждане на енергопоглъщащи системи. Якостият анализ се извършва по метода на крайните елементи, чрез моделиране с програмен продукт Solid Works.


подвижен железопътен състав товарни вагони рама-конзолна част якостно-деформационен анализ.rolling stock freight wagons frame-console part strength-deformation analysis.Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Stoilov V., Slavchev S., Vagoni, TU Sofiya, S. 2014
( [1] Стоилов В., Славчев С., Вагони, ТУ София, С. 2014 )

[2] Petrovic D., Rakanovic R., Zeleznicka vozila Praktikum., Kraljevo, 2006

[3] Petroviħ D., Aleksandrov V., ZhELEZNIChKA VOZILA OSNOVE, Univerzitet u Kragujevtsu, FMG Kraљevu, DOO „Rizha”, ISBN 978-86-82631-66-8, s. 223, 2013
( [3] Петровиħ Д., Александров В., ЖЕЛЕЗНИЧКА ВОЗИЛА ОСНОВЕ, Универзитет у Крагуjевцу, ФМГ Краљеву, ДОО „Рижа”, ISBN 978-86-82631-66-8, с. 223, 2013 )

[4] http://transwagon-bg.com

[5] BDS EN 13775-1:2004 Zhelezopatna tehnika. Izmervane na novi i modifitsirani tovarni vagoni. Chast 1: Printsipi na izmervane.
( [5] БДС EN 13775-1:2004 Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни вагони. Част 1: Принципи на измерване. )

[6] BDS EN 13775-3:2004 Zhelezopatna tehnika. Izmervane na novi i modifitsirani tovarni vagoni. Chast 3: Tovarni vagoni s dve koloosi.
( [6] БДС EN 13775-3:2004 Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни вагони. Част 3: Товарни вагони с две колооси. )

[7] EN 12663-2:2010 Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya kam konstruktsiyata na koshovete na zhelezopatnoto prevozno sredstvo. Chast 2: Tovarni vagoni.
( [7] EN 12663-2:2010 Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 2: Товарни вагони. )

[8] BDS EN 15227:2008 A1:2010 Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya za ustoychivost na udar na koshovete na vagonite na zhelezopatnoto prevozno sredstvo
( [8] БДС EN 15227:2008 A1:2010 Железопътна техника. Изисквания за устойчивост на удар на кошовете на вагоните на железопътното превозно средство )

[9] Molatefi H., Azizi M., H. Mozafari, Crashworthiness Analysis and Energy Absorption Enhancement of a Passenger Rail Vehicle, IJ of Railway Research, Vol.3, No.1,(2016),45-54

[10] http://www.eisenbahn-systemtechnik.de

[11] UIC 577 (2012) 5th Edition - Wagon stresses - Putra Standards

[12] Nedev V. Yakostno-deformatsionen analiz, monografiya, VTU „T. Kableshkov”, 2014
( [12] Недев В. Якостно-деформационен анализ, монография, ВТУ „Т. Каблешков”, 2014 )

[13] Ivanov A., Petrova L., Vliyanie na naprechnite gredi varhu napregnatoto i deformiranoto sastyanie na plochogredovi konstruktsii, Nauchno spisanie MTK ISSN 1312-3823, br. 1, 2003
( [13] Иванов А., Петрова Л., Влияние на напречните греди върху напрегнатото и деформираното състяние на плочогредови конструкции, Научно списание МТК ISSN 1312-3823, бр. 1, 2003 )

[14] BDS EN 14363:2016 Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките