Научен доклад ID 1943 : 2020/3
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

Славчо Божков1, Мариан Мутафчиев1, Иван Миленов1, Роман Петров2, Виктор Леонтьев2, Пенко Т. Божков3

Проблемите, свързани с околната среда, както и икономическите проблеми осигуряват големи стимули за разработване на чисти, ефикасни и устойчиви превозни средства за градския транспорт. Екологичните и икономическите предимства могат да се получат и чрез прилагане на алтернативни транспортни технологии за промишлени и търговски превозни средства. Пътническите превозни средства са неразделна част от ежедневието ни, но емисиите на отработени газове от конвенционалните превозни средства с двигател с вътрешно горене са основният източник на градско замърсяване, което причинява парниковия ефект, което от своя страна води до глобално затопляне [1]. Хибридните електрически превозни средства (HEV) или просто хибридните автомобили (ХА) използват както електродвигател (ЕД), така и ДВГ за осигуряване на необходимата мощност за движение, тези превозни средства имат по-ниски емисии в сравнение с конвенционалните превозни средства с аналогични размери, което води до по-малко замърсяване на околната среда. ДВГ, използван в ХА е с понижена мощност и размери в сравнение с еквивалентен автомобил. ДВГ в комбинация с ЕД и акумулаторната батерия (АБ) осигуряват разширен пробег на ХА и намаляват замърсяването. Хибридният автомобил служи като компромис за проблема със замърсяването на околната среда и ограничените възможности на днешния изцяло електрически автомобил. Енергийната ефективност на ХА е основният фактор за неговото предимство и комплексна оценка. В тази статия се разглежда методът за определяне на енергийната ефективност на ХА при градски условия на движение.


хибридни автомобили енергийна ефективност методика градско движениеHEV energy efficiency method trafficСлавчо Божков Мариан Мутафчиев Иван Миленов Роман Петров Виктор Леонтьев Пенко Т. Божков

BIBLIOGRAPHY

[1] Ehsani M., Y. Gao, S. E. Gay and A. Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicls. Fundamentals, Theory, and Design. CRC Press LLC, 2005

[2] Konrad R. Fundamentals of Automotive and Engine Technology. ISBN 978-3-658-03971-4, Springer Vieweg, 2014

[3] Iqbal Husain. Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals 2nd ed. ISBN I9781439811788 (e-book), CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

[4] SAE, Strategies in Electric and Hybrid Vehicle Design, SAE Publication SP-1156, SAE International, Warrendale, PA, 1996

[5] Slavcho Bozhkov, Penko Tsvetkov, Georgi Tonkov, Hibridni avtomobili i prilozhenieto im v gradski usloviya na dvizhenie, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823, tom 16, broy 3/3, 2018g., statiya No 1677, str.VI-42-VI-47, 2018 https://mtc-aj.com/library/1677.pdf
( [5] Славчо Божков, Пенко Цветков, Георги Тонков, Хибридни автомобили и приложението им в градски условия на движение, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823, том 16, брой 3/3, 2018г., статия No 1677, стр.VI-42-VI-47, 2018 https://mtc-aj.com/library/1677.pdf )

[6] Ivan Milenov, Slavcho Bozhkov, Georgi Tonkov, Osobenosti v kompanovkata i elektrozadvizhvaneto na hibridni avtomobili, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print), tom 16, broy 3/2, 2018g., statiya No 1716, str.X-14-X-19, 2018 https://mtc-aj.com/library/1716.pdf
( [6] Иван Миленов, Славчо Божков, Георги Тонков, Особености в компановката и електрозадвижването на хибридни автомобили, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823 (print), том 16, брой 3/2, 2018г., статия No 1716, стр.X-14-X-19, 2018 https://mtc-aj.com/library/1716.pdf )

[7] Y. Gao, K.M. Rahman, and M. Ehsani, The energy flow management and battery energy capacity determination for the drive train of electrically peaking hybrid, Society of Automotive Engineers (SAE) Journal, Paper No. 972647, Warrendale, PA, 1997

[8] Ehsani M., Y. Gao, S. Longo and K. Ebrahimi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicls. Third edition, International student edition. CRC Press LLC, 2019

[9] Slavcho Bozhkov, Marian Mutafchiev, Ivan Milenov, Penko Bozhkov, M.I. Bichurin, R.V. Petrov. Method for determination of the hybrid electric vehicle energy efficiency in urban transportation // Vestn. Novg. gos. un-ta. Ser.: Tehnicheskie nauki. 2019. UDK 681.586.785, 2019, DOI: https://doi.org/10.34680/2076-8052.2019.4(1...
( [9] Slavcho Bozhkov, Marian Mutafchiev, Ivan Milenov, Penko Bozhkov, M.I. Bichurin, R.V. Petrov. Method for determination of the hybrid electric vehicle energy efficiency in urban transportation // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Технические науки. 2019. УДК 681.586.785, 2019, DOI: https://doi.org/10.34680/2076-8052.2019.4(1... )

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/New_European_...

[11] Sensors 2017, 17(6), 1271, https://doi.org/10.3390/s17061271

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките