Научен доклад ID 1942 : 2020/3
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСИЛВАТЕЛ, ВГРАДЕН В АВТОМОБИЛНА КОРМИЛНА УРЕДБА

Пенко Цветков Петков

Развитието на конструкциите на кормилните уредби на съвременните автотранспортни средства е насочено към повешаване на тяхната адаптивност и оптимизиране динамиката на движение, т. е. възможност да променят параметрите си в зависимост от управляващите въздействия на водача и пътните условия. Наличието на усилвател в кормилната уредба на по-ранен етап се определяше от санитарните изисквания и норми за ограничаване на силата, приложена върху кормилното колело при завиване на управляемите колела с максимално съпротивление (завиване на място). Нарастналите изисквания по отношение адаптивността, повишаването на комфорта при управление и безопасността на автомобила наложи напоследък замяната на традиционните хидравлични усилватели в кормилните уредби с електрически.

В работата е предложен алгоритъм за изчисление на някои входни параметри, необходими за избиране на техническите характеристики на електродвигател за усилвател в автомобилна кормилна уредба. Същността на метода се състои в последователно определяне на съпротивленията, действащи върху управляемите колела на автомобила при извършване на завой. За целта са показани схеми на управляемо колело в състояние при завиване с действащите върху него сили и ускорения. На базата на кинетичната енергия на разглежданата механична система е съставено уравнение на мощностния баланс. Изведени са зависимости за определяне на въртящия момент на стъпков електродвигател, вграждан като усилвател в автомобилни кормилни уредби с винтово-гаечни и зъбно-рейкови кормилни механизми. Представеният подход може да се прилага в практиката и учебния процес при проектиране на усилватели в автомобилни кормилни уредби.


автомобил кормилна уредба усилвател външно натоварване съпротивителен момент стъпков електродвигател винтово-гаечен механизъм зъбно-рейков механизъмa car a steering system a booster a external load a moment of resistance stepper motor a screПенко Цветков Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Grishkevich A. I., D. M. Lomako, V. P. Avtushko i dr. Avtomobili. Sistemy upravleniya i hodovaya chast./ Pod red. d.t.n. prof. A. I. Grishkevicha. Minsk, Vysheyshaya shkola, 1987. 200 s.
( [1] Гришкевич А. И., Д. М. Ломако, В. П. Автушко и др. Автомобили. Системы управления и ходовая часть./ Под ред. д.т.н. проф. А. И. Гришкевича. Минск, Вышэйшая школа, 1987. 200 с. )

[2] Gubarev A. V., A. G. Ulanov. Konstruirovanie i raschet nazemnyh transportno- tehnologicheskih sredstv. Chelyabinsk, Izdatelskiy tsentr YuUrGU, 2015. 565 s.
( [2] Губарев А. В., А. Г. Уланов. Конструирование и расчет наземных транспортно- технологических средств. Челябинск, Издательский центр ЮУрГУ, 2015. 565 с. )

[3] Malinovskiy M. P. Sistemy upravleniya kolesnyh mashin: uchebnoe posobie. Moskva, MADI, 2018. 100 s.
( [3] Малиновский М. П. Системы управления колесных машин: учебное пособие. Москва, МАДИ, 2018. 100 с. )

[4] Petrov A. P. Sovremennyye konstruktsii rulevogo upravleniya. Kurgan, Kurganskiy gosudarstvennyy universitet, 2014. 160 s.
( [4] Петров А. П. Современные конструкции рулевого управления. Курган, Курганский государственный университет, 2014. 160 с. )

[5] Pravilo № 79 na Evropeyskata ikonomicheska komisiya kam Organizatsiyata na obedinenite natsii (IKE – OON). Edinni razporedbi otnosno odobryavaneto na motorni prevozni sredstva po otnoshenie na kormilnite uredbi (2018/1947). 50 s.
( [5] Правило № 79 на Европейската икономическа комисия към Организацията на обединените нации (ИКЕ – ООН). Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на кормилните уредби (2018/1947). 50 с. )

[6] Crolla D. A. Automotive Engineering. Powertrain, Chassis, System and Vehicle Body. Elsevier Sabre Foundaion. First edition, 2009. 827 p.

[7] Happian-Suith J. An introduction to Modern Vehicle Design. Buttermorth Heinemann, Oxfied, 2002. 585 p.

[8] The Pneumatic Tire. U. S. Department of Transportation. National Highway Traffic Safety Administration. DOT HS 810 561. February 2006. 699 p.

[9] Zaremba A., R. I. Davis. Dynamic analysis and stability steering system// https://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.js... 532736.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките