Научен доклад ID 1934 : 2020/4
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ-УСТОЙЧИВОСТ И НЕОБХОДИМОСТ

Бойка Кръстанова

Актуалността на доклада се определя от необходимостта да се постигне ефективност и удобство от прилагането на интелигентните транспортни системи, като се отчитат техните предимства при използването на транспортната система и предлагането на транспортна услуга.

В настоящата разработка се оценяват възможностите на интелигентните транспортни системи и се оценява влиянието им върху устойчивото развитие на транспорта.

Транспортната политика, с прилежащите й стратегии са ключов фактор при внедряването и използването на интелигентните транспортни системи. Те трябва да са пазарно ориентирани и за осигуряват ефективни и устойчиво транспортни услуги. Постигането на устойчиво развитие на транспортния сектор влияе пряко за устойчивото развитие на икономиката на страната.


интелигентни транспортни системи качество транспортна услуга транспорт ефективностintelligent transport systems quality transport service transport efficiencyБойка Кръстанова

BIBLIOGRAPHY

[1] NAREDBA za usloviyata i reda za vnedryavane na inteligentnite transportni sistemi v oblastta na avtomobilniya transport i za interfeysi s ostanalite vidove transport
( [1] НАРЕДБА за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт )

[2] Integrirana transporta strategiya v perioda do 2030 g. http://cio.bg - ITS – metod za povishavane kachestvoto na avtomobilnata transportna sistema, 06 yuni 2012
( [2] Интегрирана транспорта стратегия в периода до 2030 г. http://cio.bg - ITS – метод за повишаване качеството на автомобилната транспортна система, 06 юни 2012 )

[3] Nikolova Hr., Prilozhenie na intelegentni transprotni sistemi za ustoychivo razvitie na transporta, 2011
( [3] Николова Хр., Приложение на интелегентни транспротни системи за устойчиво развитие на транспорта, 2011 )

[4] Nikolova Hr., Klisurova M., Inteligentni transportni sistemi v gradska sreda, UNSS, 2015
( [4] Николова Хр., Клисурова М., Интелигентни транспортни системи в градска среда, УНСС, 2015 )

[5] Nikolova Hr., Inteligentni transporti sistemi – politika i praktika za vnedryavane, UNSS, 2017
( [5] Николова Хр., Интелигентни транспорти системи – политика и практика за внедряване, УНСС, 2017 )

[6] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993
( [6] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993 )

[7] Todorova D., „Inteligentnite transportni sistemi– vazmozhnost za ustoychivo razvitie na obshtestveniya transport”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80
( [7] Тодорова Д., „Интелигентните транспортни системи– възможност за устойчиво развитие на обществения транспорт”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80 )

[8] Ercan, T., Laman, H., Kucukvar, M., Tatari, O., & Al-Deek, H. Sustainability Impact Analysis of Intelligent Transportation Systems Related Congestion Relief in the U.S.: A Triple Bottom Line Approach. Orlando, 2003

[9] Stockton, W. R., & Walton, C. M. Estimating the Benefits of ITS Project.2003

[10] Ergan T., Sustainability Analysis of Intelligent Transportation Systems, Department of Civil Engineering,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките