Научен доклад ID 1931 : 2020/4
ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК

Красимир Атанасов, Мирена Тодорова

Управлението на движението на влаковете по железопътните участъци е сложен процес обхващаш осигуряване на движението в зависимост от вида на линията, начина за осигуряване на движението в междугарията, осигуряването на движението в гарите в зависимост от централизацията им, броя на приемно-отправните коловози и вида и броя на влаковете от различни категории. Железопътният участък може да се разглежда като транспортна система състояща се от взаимодействащи помежду си технологични подсистеми – междугария и гари. За изследване на параметрите на участъка по отношение на техническа съоръженост и реализация на даден график за движение на влаковете е необходимо симулиране на работата на транспортна система „железопътен участък“. Разработен е имитационен модел на железопътен участък състоящ се от едноканални системи (междугария) и многоканални системи (гарите) за масово обслужване, който дава възможност да се реализира пропускане на влаковете при различни параметри на участъка и на влаковото движение използвайки General Purpose Simulation System (GPSS). Моделът дава възможност за изследване на системата железопътен участък и нейната относителна заетост в зависимост от техническата съоръженост и големината на влаковото движение. Разработеният модел може да се прилага за всеки участък при задаване на входните параметри.


имитационен модел; железопътен участък; GPSS-софтуерimitation model; railway section; GPSS-softwareКрасимир Атанасов Мирена Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kachaunov T. Tr., „Modelirane i nadezhdnost na prevozniya protses”, Sofiya, VTU „Todor Kableshkov”, 1997
( [1] Качаунов Т. Тр., „Моделиране и надеждност на превозния процес”, София, ВТУ „Тодор Каблешков”, 1997 )

[2] Kachaunov T, Karagyozov K., Kupenov D., Razmov T., „Imitatsionno modelirane na transportnite protsesi“, Sofiya, VVTU „Todor Kableshkov”, 1998.
( [2] Качаунов Т, Карагьозов К., Купенов Д., Размов Т., „Имитационно моделиране на транспортните процеси“, София, ВВТУ „Тодор Каблешков”, 1998. )

[3] Kachaunov T. Tr., “Modelirane i optimizatsiya na transportnite protsesi”, vtoro preraboteno izdanie, pechatnitsa pri VTU “Todor Kableshkov”, Sofiya, 2005 g.
( [3] Качаунов Т. Тр., “Моделиране и оптимизация на транспортните процеси”, второ преработено издание, печатница при ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2005 г. )

[4] Razmov T., “Analiz na transportni sistemi, chrez diskretno-satbitiyno modelirane“ - Mehanika Transport Komunikatsii ISSN 1312-3823, tom 11, broy 3, 2013 g. statiya № 0781
( [4] Размов Т., “Анализ на транспортни системи, чрез дискретно-сътбитийно моделиране“ - Механика Транспорт Комуникации ISSN 1312-3823, том 11, брой 3, 2013 г. статия № 0781 )

[5] Raykov, R. Organizatsiya i upravlenie na zhelezopatniya transport. pechatna baza pri vmei ”lenin” - sofiya ,. s., 1985.
( [5] Райков, Р. Организация и управление на железопътния транспорт. печатна база при вмеи ”ленин” - софия ,. с., 1985. )

[6] Normativni aktove v zhelezopatniya transport., S., Ministerstvo na transporta., 2006.
( [6] Нормативни актове в железопътния транспорт., С., Министерство на транспорта., 2006. )

[7] GPSS World - Minuteman Software

[8] Todorova M, GPSS Simulation of Coach Yard Operation and Application of the Model to Optimize Performance, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 ”Recent Challenges for European Railways”, 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките