Научен доклад ID 1930 : 2020/4
ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Николай Нанев

Строителството се развива и разраства, с което носи големи приходи. Точно заради това заема важно място в икономиката на страната. Много са обаче и отпадъците от строителна дейност. Приета е политика за управлението на тези отпадъци, според която повторната употреба, рециклирането и оползотворяване на енергия от отпадъците се прилагат за намаляване емисиите на парниковите газове и спомагане за борбата с климатичните промени. В изпълнение на приетата политика се въвеждат нови изисквания за управление и рециклирането на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали в строителството. Чрез тях се задължават възложителите на строително-монтажни работи да осигурят селективно разделяне и рециклиране на строителните отпадъци. Рециклираните строителни материали могат да бъдат пускани на пазара или влагани в строителството, когато са преминали подготовка за повторна употреба и дейност по рециклиране, както и оценка на съответствие при спазване на екологични параметри.

Целта на провежданата политика е създаване на условия за рециклиране и повторно оползотворяване на строителните материали, като към 2020 г. трябва да се постигне рециклиране на 70% от количеството образувани строителни отпадъци.

В разглежданият доклад ще бъде изяснено какво са строителните отпадъци, както и какви са изискванията за събиране и транспортиране на такива отпадъци с цел рециклирането им, според действащото законодателство.


транспорт строителни отпадъци нормативна база.transport construction waste regulatory frameworkНиколай Нанев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za upravlenie na stroitelnite otpadatsi i za vlagane na retsiklirani stroitelni materiali
( [1] Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали )

[2] Naredba za upravlenie na otpadatsite i poddarzhane i opazvane na chistotata na teritoriyata na Stolichna obshtina
( [2] Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община )

[3] Natsionalen strategicheski plan za upravlenie na otpadatsite ot stroitelstvo i razrushavane na teritoriyata na R. Balgariya za perioda 2011-2020 g.
( [3] Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките