Научен доклад ID 1929 : 2020/4
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НОВА БИЗНЕС ИДЕЯ – КЪЩА ЗА ГОСТИ „МЕДИ“

Лидия Вельова, Никола Илиев, Диян Донев, Александър Георгиев,Димитър Захариев, Тодор Георгиев

В настоящата разработка се представя бизнес идея за създаване и управление на къща за гости. За целта се създава бизнес план, в който са включени всички присъщи дейности на бизнес планирането. Настоящият Бизнес – план разглежда възможността за разработване на къща за гости в град Сапарева Баня, която ще работи целогодишно.

Определени са потенциалните потребители на услугите. Внимание се отделя на конкуренцията и конкурентните предимства на създадената фирма и нейната дейност. Туристическият продукт е всичко, задоволяващо потребности и желания, което може да бъде предложено на пазара, с цел привличане на внимание, придобиване, използване и потребление. В случая нашият продукт е услуга. Представя се SWOT анализ с оценка на всички страни.

Направен е финансов анализ на бизнес идеята, в който са анализирани финансовите показатели, влияещи върху дейността на фирмата.

В перспектива са планирани дейности , свързани с поддържане на взаимоотношения с местните организации, работещи в сферата на туризма, участие в проекти с цел развитието на туризма като цяло местно и национално ниво. Това ще допринесе за популяризирането на услугите ни.


бизнес идея планиране финанси SWOT анализ къща за гости конкуренция.business idea planning finance SWOT analysis guest house competition.Лидия Вельова Никола Илиев Диян Донев Александър ГеоргиевДимитър Захариев Тодор Георгиев

BIBLIOGRAPHY

[1] D. Todorova, E.Zhelezov, „Rakovodstvo po tsenoobrazuvane na transportnata usluga”, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2010
( [1] Д. Тодорова, Е.Железов, „Ръководство по ценообразуване на транспортната услуга”, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2010 )

[2] D. Todorova D., „Izgotvyane na biznes plan - Praktichesko rakovodstvo”, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2011
( [2] Д. Тодорова Д., „Изготвяне на бизнес план - Практическо ръководство”, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2011 )

[3] N. Naydenov, „Prognozirane i planirane“, UI „Stopanstvo”, Sofiya, 2002
( [3] Н. Найденов, „Прогнозиране и планиране“, УИ „Стопанство”, София, 2002 )

[4] K. Kaligorov, K.Kamenov, T.Halacheva, M. Kaligorova, „Biznes sreda i malak biznes”, Svishtov, 2004
( [4] К. Калигоров, К.Каменов, Т.Халачева, М. Калигорова, „Бизнес среда и малък бизнес”, Свищов, 2004 )

[5] A. Kirova, Lektsionen kurs po distsiplinata «Planirane i prognozirane v transporta», 2020
( [5] А. Кирова, Лекционен курс по дисциплината «Планиране и прогнозиране в транспорта», 2020 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките