Научен доклад ID 1927 : 2020/4
БИЗНЕС ПЛАН - МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ „ДЕТСКИ СВЯТ”

Веселка Ковачева, Валентина Величкова, Борислава Борисова, Деян Петров

Идеята за стартиране на бизнеса е продиктувана от факта, че на българския пазар е препълнен изобилстват стоки от Турция и Китай, а продукцията на български производители, които произвеждат детски дрехи с високо качество е недостатъчно представена. „Детски свят” ООД залага не на обемите, а на разнообразието и качеството на предлаганите стоки.

В нашето забързано ежедневие хората се опитват да спестят максимална част от времето си. Чрез онлайн продажбите това ще бъде стъпка в тази насока. Целта е клиентът да остане доволен, самият той да реши отново да посети нашия магазин и да привлече още клиенти след себе си.

Дружество „ Детски свят “ ООД e регистрирано със седалище и адрес на управление в гр. София. В проекта ще бъде вложен собствен капитал в размер на 50 000 хил. лева, набран от вноски на съдружниците ( 5 съдружника по 10 000 лева).

Бизнес планът е съставен за срок от три години с прогнозирана печалба в размер на 9400 лв. в рамките на три годишен период (съответно за първа, втора и трета година).

Основната стратегия, на която е базиран бизнес планът е маркетингова (стратегия на пазарната ниша).


бизнес план детски дрехи анализи конкуренция предимства.business plan children”s clothes analyzes competition advantages.Веселка Ковачева Валентина Величкова Борислава Борисова Деян Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] . D. Todorova D., „Izgotvyane na biznes plan - Praktichesko rakovodstvo”, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2011
( [1] . Д. Тодорова Д., „Изготвяне на бизнес план - Практическо ръководство”, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2011 )

[2] . N. Naydenov, „Prognozirane i planirane“, UI „Stopanstvo”, Sofiya, 2002
( [2] . Н. Найденов, „Прогнозиране и планиране“, УИ „Стопанство”, София, 2002 )

[3] . K. Kaligorov, K. Kamenov, T. Halacheva, M. Kaligorova, „Biznes sreda i malak biznes”, Svishtov, 2004
( [3] . К. Калигоров, К. Каменов, Т. Халачева, М. Калигорова, „Бизнес среда и малък бизнес”, Свищов, 2004 )

[4] . A. Kirova, Lektsionen kurs po distsiplinata «Planirane i prognozirane v transporta», 2020
( [4] . А. Кирова, Лекционен курс по дисциплината «Планиране и прогнозиране в транспорта», 2020 )

[5] . Natsionalen statitsticheski institut, www.nsi.bg
( [5] . Национален статитстически институт, www.nsi.bg )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките