Научен доклад ID 1925 : 2020/4
МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПЧИ

Росица Бакалова

В настоящата разработка се разглежда съществената роля и мястото на водния транспорт в стопанската дейност на България. Наличието на пристанище води до цялостно развитие на инфраструктурата на прилежащия район и общата транспортна система. Развитието на водния транспорт в България следва да се разглежда съвместно с развитието на търговския флот и развитие и усъвършенстване на пристанищата.

Отделя се внимание на основните фактори, влияещи върху развитието и създаването на нови пристанищните технологии и транспортни системи. Транспортният процес на товари се влияе не само от обективни, закономерни фактори, но и от случайни фактори, които не могат да се отчитат при планирането на този тип дейност.

В областта на морския транспорт се препоръчва да се преодолее недостатъчната пропускателност и административното опростяване на пристанищата за повишаване на капацитета и ефикасността им.

Важно е да се повиши ефикасността на инвестициите на пристанищните операции в пристанищата. Приоритетни направления в това отношение са инвестициите в подобряване на структура, умения, цифровизация и интеграция в логистиката.


морски транспорт пристанищна инфраструктура преки чуждестранни инвестиции превозиmaritime transport port infrastructure foreign direct investment (FDI) transportРосица Бакалова

BIBLIOGRAPHY

[1]. Banko,M., Sistemata flot-pristanishta i povishavane na neynata efektivnost, DF „Balgarski morski flot“, 1989, 191 s.
( [1]. Банько,М., Системата флот-пристанища и повишаване на нейната ефективност, ДФ „Български морски флот“, 1989, 191 с. )

[2]. Donev, K. Savremennite pristanishta, „Georgi Bakalov“, Varna 1989 g., 185 s.
( [2]. Донев, К. Съвременните пристанища, „Георги Бакалов“, Варна 1989 г., 185 с. )

[3]. Donev, K. Sastoyanie i osnovni nasoki v razvitieto na morskite pristanishta , Varna 1983, 217 s.
( [3]. Донев, К. Състояние и основни насоки в развитието на морските пристанища , Варна 1983, 217 с. )

[4]. Evropeyski semestar – tematichen informatsionen dokument. Transport, 33 s.
( [4]. Европейски семестър – тематичен информационен документ. Транспорт, 33 с. )

[5]. Kosta Donev, K. Savremennite pristanishta, „Georgi Bakalov“, Varna 1989 g., 185 s.
( [5]. Коста Донев, К. Съвременните пристанища, „Георги Бакалов“, Варна 1989 г., 185 с. )

[6]. Mihalev D., R. Alashka, Prilozhenie na metoda na Shefe v obrazovanieto i transporta, Mehanika Transport Komunikatsii, tom:16, broy:3/1, 2018, str.:32-37, ISSN (print):1312-3823, ISSN (online):2367-6620, 2018.
( [6]. Михалев Д., Р. Алашка, Приложение на метода на Шефе в образованието и транспорта, Механика Транспорт Комуникации, том:16, брой:3/1, 2018, стр.:32-37, ISSN (print):1312-3823, ISSN (online):2367-6620, 2018. )

[7]. Mihalev D., R. Alashka, Obobshten metod na Nyuton i zadachi za optimalno razpolagane na tochkovi obekti, Mehanika Transport Komunikatsii, tom:12, broy:3/2, 2014, str.:6-11, ISSN (print):1312-3823, 2014.
( [7]. Михалев Д., Р. Алашка, Обобщен метод на Нютон и задачи за оптимално разполагане на точкови обекти, Механика Транспорт Комуникации, том:12, брой:3/2, 2014, стр.:6-11, ISSN (print):1312-3823, 2014. )

[8]. Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [8]. Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[9]. Todorova D. Stimulirane na investitsiite v transportniya sektor v usloviya na ikonomicheska kriza, mezhdunarodna nauchna konferentsiya na tema ”Globalnata finansovo-ikonomicheska kriza i finansoviyat kontrol”, UNSS, ISBN 978-954-644-170-6, 2010g.
( [9]. Тодорова Д. Стимулиране на инвестициите в транспортния сектор в условия на икономическа криза, международна научна конференция на тема ”Глобалната финансово-икономическа криза и финансовият контрол”, УНСС, ISBN 978-954-644-170-6, 2010г. )

[10]. Todorova D., „Publichno-chastno partnyorstvo – instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i podobryavane na transportnata infrastruktura”, VTU ”Todor Kableshkov”, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015g., str. 128, 2015g.
( [10]. Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, ВТУ ”Тодор Каблешков”, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г., стр. 128, 2015г. )

[11]. Dunning, John H. 1988. The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions. Journal of International Business Studies, 19(1): 1-32.

[12]. Varadinova, Yu., ”Analiz na pazara za konteynerni prevozi za Gruziya”, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, broy 1, 2020 g., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (onlin
( [12]. Варадинова, Ю., ”Анализ на пазара за контейнерни превози за Грузия”, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, брой 1, 2020 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (onlin )

[13]. Varadinova Yu., „Konkurentnyye pozitsii portov Balkanskogo regiona pri importe i eksporte dlya Bolgarii”, ІH Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferentsіya ”Problemi ekonomіki ta upravlіnnya na zalіznichnomu transportі - EKUZT 2014”, ISBN 978-966-2157-50-1 http://www.ekuzt.gov.ua/node/148
( [13]. Варадинова Ю., „Конкурентные позиции портов Балканского региона при импорте и экспорте для Болгарии”, ІХ Міжнародна науково-практична конференція ”Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті - ЕКУЗТ 2014”, ISBN 978-966-2157-50-1 http://www.ekuzt.gov.ua/node/148 )

[14]. Razmov T. K., Varadinova Yu. E., „Achievement of an effective and efficient management of the railway network through the re-engineering of NRIC”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Menidzhmant na promyanata“, posvetena na 20-godishninata na Fakultet „Biznes i menidzhmant“ na Rusenski universitet „Angel Kanchev“ 11-13 april, 2014 g., str. 164-179, gr. Stara Zagora.
( [14]. Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Achievement of an effective and efficient management of the railway network through the re-engineering of NRIC”, Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната“, посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 11-13 април, 2014 г., стр. 164-179, гр. Стара Загора. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките