Научный доклад ID 1923 : 2020/4
ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪОТВЕТСТВИЕ „СЕ”

Пламен Парушев

Статията актуализира значението на темата. Историческата справка има за цел да покаже континуитета в приложението и конкретизацията на маркировка „СЕ” за съответствие и хармонизация с европейските стандарти. Анализът на правните регламенти обяснява ограничените правомощия на държавата да налага рестрикция спрямо свободното движение на стоки в рамките на Европейската общност. Параграфът за регулаторната политика на държавата в условията на Covid – 19, използва като база за анализ факти, данни и експертни мнения, за да предизвика обществен квалифициран дебат върху негативни факти, като: - криза на производствен капацитет, - възможен „нулев растеж” и надзор на пазара, като мярка срещу спекулативни цени. Изследването е отговор на поръчката на деня с цел. Да се обяснят някои детайли, свързани с процедурата на свободното движение на стоки на територията на Европейския Съюз. Практиката на работното поле изисква да се интерпретират новите задачи в дирекцията „Надзор на пазара”. Исторически факти за маркировка „СЕ”, период от 1993 насам, маркировката е европейски паспорт за качество и за съответствие на европейски стандарти. Относно правните регламентации, маркировката ориентира към „приложените компетенции”, на Европейската общност. Митническия съюз, забранява налагането на тарифи, мита над експорта и импорта. Новият анализ при липса на задължения е необходим при определяне на цените на стоките след спада на цената на петрола на глобалния пазар. Коронавируса налага влияние върху процеса на предлагане и търсене от потребителите, както и върху предвиждането на петролната цена също.

Регулативната роля на правителството върху движението на стоки и продукти чрез маркировката „СЕ”. Програмата за бъдещето след резултатите от пандемията могат да включват схема, диаграма, за нулевия растеж с ориентация към нов просперитет, но частните решения върху празното производство – празни мощности ще бъдат необходими.


маркировка „СЕ” европейска общност търговия качество.CE marking European Community trade quality.Пламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Borisov, Orlin. Pravo na Evropeyskiya Sayuz. Shesto preraboteno i dopalneno izdanie. Izd. Argo Pablishing, Sofiya, 2005, s. 37.
( [1] Борисов, Орлин. Право на Европейския Съюз. Шесто преработено и допълнено издание. Изд. Арго Пъблишинг, София, 2005, с. 37. )

[2] https://www.gce-bg.eu/standarts/ce-mark, posledno izpolzvane na elektronniya resurs (13.04.2020 g./ 20:20 chasa).
( [2] https://www.gce-bg.eu/standarts/ce-mark, последно използване на електронния ресурс (13.04.2020 г./ 20:20 часа). )

[3] Resheniya, prieti savmestno ot Evropeyskiya parlament i ot Saveta. Reshenie № 768/2008/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 9 yuli 2008 god. Otnosno obshta ramka za predlagane na pazara na produkti i za otmyana na Reshenie 93/465/EIO. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (14.04.2020 g./ 20:30 chasa).
( [3] Решения, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета. Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 год. Относно обща рамка за предлагане на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... последно използване на електронния ресурс (14.04.2020 г./ 20:30 часа). )

[4] Borisov, Orlin. Pravo na Evropeyskiya Sayuz. Shesto preraboteno i dopalneno izdanie. Izd. Argo Pablishing, Sofiya, 2005, s. 180.
( [4] Борисов, Орлин. Право на Европейския Съюз. Шесто преработено и допълнено издание. Изд. Арго Пъблишинг, София, 2005, с. 180. )

[5] Pak tam, s. 165, prepratka kam dyal I na chast III na Dogovora na Evropeyskata obshtnost.
( [5] Пак там, с. 165, препратка към дял I на част III на Договора на Европейската общност. )

[6] Pak tam, s. 166.
( [6] Пак там, с. 166. )

[7] https://www.damtn.government.bg/za-nas/stru... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (15.04.2020 g./ 06:00 chasa).
( [7] https://www.damtn.government.bg/za-nas/stru... последно използване на електронния ресурс (15.04.2020 г./ 06:00 часа). )

[8] § 1, al. 1, t. 10 ot Dopalnitelnite razporedbi na Zakona za tehnicheskite iziskvaniya kam produktite (Obn. DV., br. 86 ot 10.10.1999 g. posledno izm. i dop. DV., br. 1 ot 03.01.2019 g.), posledno izpolzvane na elektronniya resurs (16.04.2020 g./09:15 chasa)
( [8] § 1, ал. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ., бр. 86 от 10.10.1999 г. последно изм. и доп. ДВ., бр. 1 от 03.01.2019 г.), последно използване на електронния ресурс (16.04.2020 г./09:15 часа) )

[9] Naredba za usloviyata i reda za izvarshvane na nadzor na pazara https://www.damtn.government.bg/wp-content/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (17.04.2020 g./11:20 chasa)
( [9] Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара https://www.damtn.government.bg/wp-content/... последно използване на електронния ресурс (17.04.2020 г./11:20 часа) )

[10] Zakon za tehnicheskite iziskvaniya kam produktite https://www.damtn.government.bg/wp-content/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (18.04.2020 g./18:45 chasa)
( [10] Закон за техническите изисквания към продуктите https://www.damtn.government.bg/wp-content/... последно използване на електронния ресурс (18.04.2020 г./18:45 часа) )

[11] Zakon za tehnicheskite iziskvaniya kam produktite https://www.damtn.government.bg/wp-content/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (19.04.2020 g./14:15 chasa)
( [11] Закон за техническите изисквания към продуктите https://www.damtn.government.bg/wp-content/... последно използване на електронния ресурс (19.04.2020 г./14:15 часа) )

[12] Zakon za tehnicheskite iziskvaniya kam produktite https://www.damtn.government.bg/wp-content/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (20.04.2020 g./16:15 chasa)
( [12] Закон за техническите изисквания към продуктите https://www.damtn.government.bg/wp-content/... последно използване на електронния ресурс (20.04.2020 г./16:15 часа) )

[13] Zakon za administrativni narusheniya i nakazaniya https://www.damtn.government.bg/wp-content/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (20.04.2020 g./15:20 chasa)
( [13] Закон за административни нарушения и наказания https://www.damtn.government.bg/wp-content/... последно използване на електронния ресурс (20.04.2020 г./15:20 часа) )

[14] https://bnr.bg, posledno izpolzvane na elektronniya resurs (21.04.2020 g./13:00 chasa)
( [14] https://bnr.bg, последно използване на електронния ресурс (21.04.2020 г./13:00 часа) )

[15] Filatov. V.P. i Malahov.V. S. Filosofski rechnik. Savremenni Filosofii XIX – XX. Shkoli, Napravleniya. Parvo izdanie. izd. Gal – Iko, Sofiya, 1993. s. s. 453 – 454 – 455.
( [15] Филатов. В.П. и Малахов.В. С. Философски речник. Съвременни Философии XIX – XX. Школи, Направления. Първо издание. изд. Гал – Ико, София, 1993. с. с. 453 – 454 – 455. )

[16] https://edition.cnn.com, posledno izpolzvane na elektronniya resurs (22.04.2020 g./22:50 chasa)
( [16] https://edition.cnn.com, последно използване на електронния ресурс (22.04.2020 г./22:50 часа) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie