Научен доклад ID 1920 : 2020/2
ПРОЦЕДУРА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЧЕСТОТНИ ПЛАНОВЕ ЗА КОГНИТИВНИ РАДИО МРЕЖИ

Володимир Лисечко, Юлия Янина, Галина Чернева

Работата е посветена на изследване свойства на сложни сигнали на базата на мултиплексиране с квази-ортогонално честотно разделяне на каналите (Quasiorthogonal Frequency Division Multiplexing - QOFDM).

Методът QOFDM значително увеличава честотната лента на безжичната комуникационна мрежа благодарение на нелинейното разпределение на подносещите честоти.

По време на изследването е разработен алгоритъм за формиране на ансамбъл от честотни планове на базата на метода QOFDM и симулация на процедурата в зависимост от различни стойности на параметрите на честотните планове. Алгоритъмът е разработен като се имат предвид различните ширини на подканалите в съответните честотни планове.

За статистически анализ на взаимосвързаните свойства на честотните планове е конструиран симулационен модел на радио канал. Чрез него са изследвани корелационните свойства на честотните планове, свойства, базирани на квази-ортогонален достъп при високи честоти, както и корелационни свойства на сложните сигнали с QOFDM. Резултатите от симулацията са представени графично.

Прилагането на квази-ортогонален достъп при високи честоти ще увеличи честотната лента на комуникационната система и скоростта на предаване на информация.


вътрешна интерференция на системата квазиортогонално честотно разделение на каналите честотни противоречия подносеща честота честотен планinternal system interference quasiorthogonal frequency division of channels frequency collisions subcarrier fВолодимир Лисечко Юлия Янина Галина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1] Varakin L.E. Sistemy svyazi s shumopodobnymi signalami. Moskva: Radio i svyaz, 1985. 384 s.
( [1] Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. Москва: Радио и связь, 1985. 384 с. )

[2] J. Mitola III and G.Q. Maguire Jr., ”Cognitive Radio. Making Software Radios More Personal,” IEEE Pers. Commun., vol. 6, no. 4, Aug. 1999. P.185.

[3] Bernard Sklar, “Digital Communications. Fundamentals and Applications,” II Edition, 2003. pp. 690.

[4] Sverhunova Y.O., Lysechko V.P., Shtompel M.A., Kovtun I.M. Quasiorthogonal frequency access on subcarrier frequencies. Suchasnі іnformatsіynі sistemi. 2019. Vol 3(2). P. 129.
( [4] Sverhunova Y.O., Lysechko V.P., Shtompel M.A., Kovtun I.M. Quasiorthogonal frequency access on subcarrier frequencies. Сучасні інформаційні системи. 2019. Vol 3(2). P. 129. )

[5] Sverhunova Y.O., Lysechko V.P., Kachurovskiy G.M. Method of determining coincidence positions subcarrier frequencies by QOFDM. Іnformatsіyno-keruyuchі sistemi na zalіznichnomu transportі. Harkіv: UkrDUZT, 2015. Vip. 3(112). S. 79.
( [5] Sverhunova Y.O., Lysechko V.P., Kachurovskiy G.M. Method of determining coincidence positions subcarrier frequencies by QOFDM. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип. 3(112). С. 79. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките